Var būt dažādi iemesli, kādēļ nepieciešama audiologopēda vai logopēda palīdzība arī pieaugušā vecumā. Reizēm
runas un valodas traucējumi jau ir sākušies bērnībā, bet reizēm tie tiek iegūti jau pieaugušā vecumā.
Pieaugušā vecumā iegūtie runas/valodas traucējumi bieži ir sekundāri, kas nozīmē, ka pamatā ir cits traucējums
(piemēram, insults, politrauma, demielinizējoša saslimšana). Līdz ar to – rehabilitācija vienmēr būs atkarīga no
pacienta stāvokļa kopumā un pamatsaslimšanas.

 

Afāzija ir valodas traucējums, kurš ir radies smadzeņu bojājuma rezultātā. Afāzija rada traucējumus valodas
sapratnē, lietošanā, runāšanā, arī lasīšanā un rakstīšanā.

 

Biežākie afāziju veidi:

  • Sensorā(receptīvā) jeb Vernike afāzija ietver grūtības saprast valodu (atsevišķus vārdus vai instrukcijas),
    pacienti lieto “ne-vārdus” (vārdi bez lingvistiskas nozīmes), veido frāzes vai pat teikumus bez nozīmes.
    Bieži šie pacienti nesaprot, ka runas laikā ir kļūdījušies.
  • Motorā(ekspresīvā) jeb Broka afāzija – runa nav plūstoša, jo bieži pacients vārdus nevar atcerēties vai
    izteikt, runa bieži sastāv no pauzēm, dažādiem iespraudumiem, piemēram, “āāā”, “ēēē”.
  • Globāla afāzija ietver grūtības gan valodas sapratnē, gan tās motorajā izpildījumā.

 

Dizartrija ir runas traucējums, kas ir radies muskuļu vājuma rezultātā. Par dizartriju var liecināt grūtības saprast
personas teikto, arī grūtības veikt kustības ar artikulācijas orgāniem. Dizartrija ietver traucējumus elpošanā,
fonācijā, artikulācijā un prosodijā. Dizartriju visbiežāk izraisa jebkura saslimšana vai trauma, kas ietekmē muskuļu
darbību un koordināciju.

Apraksija ir grūtības veikt plānotas kustības ar artikulācijas orgāniem. Pretēji dizartrijai, to neizraisa muskuļu
vājums, bet gan grūtības motorajā plānošanā.

Stostīšanās ir runas tempa un ritma traucējumi, kas rodas mēles, lūpu, rīkles un citu artikulācijā un balss
veidošanā iesaistīto muskuļu spazmu dēļ. Stostīšanās var būt iedzimta, tā var būt psihogēna (pārdzīvotas
psihotraumas rezultātā).

 

Izmantotā literatūra:

https://medicine.lv/raksti/stostisanas-jeb-logoneiroze-kadi-ir-tas-celoni-diagnostika-un-terapija-9b4816b3d4

https://www.asha.org/public/speech/disorders/adultsandl/