Runājot par neiroloģiskas izcelsmes runas traucējumiem, visbiežāk izceļ tādus traucējumus kā dizartrija, dispraksija un apraksija.

 

Dizartija

Dizartrija kā traucējums var tikt diagnosticēts gan bērniem, gan pieaugušajiem. Dizartrija bieži tiek definēta kā muskuļu vājums, parēze (muskuļu vājums un ierobežotas kustības), grūtības muskuļu darbības koordinācijā. Dizartrija ietver traucējumus elpošanā, fonācijā, artikulācijā un prosodijā. Dizartriju visbiežāk izraisa jebkura saslimšana vai trauma, kas ietekmē muskuļu darbību un koordināciju. Dizatrija tiek iedalīta vairākos veidos, atkarībā no bojājuma lokalizācijas.

Pazīmes:

  • Neprecīza, izmainīta artikulācija
  • Lēns runas temps
  • Muskuļu vājums
  • Izmainīta balss kvalitāte

Apraksija

Apraksija ir grūtības veikt plānotas kustības ar artikulācijas orgāniem. Pretēji dizartrijai, to neizraisa muskuļu vājums, bet gan grūtības motorajā plānošanā. Arī apraksijas iedalās vairākos veidos.

Šāda veida runas traucējumi var būt iedzimti vai iegūti. Runājot par bērniem, visbiežāk lieto terminu “Bērnības runas apraksija”, tomēr reizēm to dēvē arī par verbālu dispraksiju vai attīstības apraksiju. (ASHA)

Orāla apraksija– grūtības veikt ne-runas kustības, iesaistot rīkles, mēles, žokļu un vaigu muskulatūru. Pacientiem, kuriem ir diagnosticēta orāla apraksija, ir grūtības veikt plānotas kustības, piemēram, pēc lūguma nolaizīt lūpas vai pasmaidīt. Orāla apraksija var tik diagnosticēta bez vai ar verbālu apraksiju. 

Runas jeb verbāla apraksija– grūtības veikt ar runu saistītas kustības. Pazīmes- mainīgi artikulācijas traucējumi, grūtības veidot secīgu stāstījumu, grūtības vairākkārt atkārtot vienas un tās pašas skaņas vai vārdus, grūtības uzsvaru lietošanā, vieglāk ir izteikt īsus vārdus nekā garus.

 

SpeakTX platforma piedāvā dažāda veida uzdevumus un daļa no tiem var tikt lietoti arī šo traucējumu terapijā. Sazinieties ar savu speciālistu, lai noskaidrotu, kuri vingirnājumi Jums vai Jūsu bērnam būtu piemērotākie!

Izmantotā literatūra:

Wanda G. Webb, Neurology for the speech-language pathologist, 2017, The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), Victoria Biggs, , Mary Colley, , and Amanda Kirby, Living with Dyspraxia : A Guide for Adults with Developmental Dyspraxia , 2006.