Pirmsvalodas prasmes ir prasmes, kuras bērni attīsta, pirms uzsāk komunicēt, lietojot valodu un runu. Pirmsvalodas prasmēm ir divas galvenās funkcijas– bērni komunicē, izmantojot pirmvalodas prasmes, piemēram, lietojot žestus, un uzsāk attīstīt runas un valodas prasmes, piemēram, uzmanīgi ieklausoties vecāka runātajā un atšķirot vārdu “mamma” no vārda “bumba”. 

Pirmsvalodas prasmes jau sāk attīstīties brīdī, kad bērns ir piedzimis!

Pirmsvalodas prasmes ir svarīgas turpmākajai valodas attīstībai. Galvenās no tām ir:

 • Klausīšanās prasmes
 • Žestu lietošana
 • Acu kontakta veidošana
 • Atdarināšana
 • Kognitīvās prasmes- atmiņa, uzmanība, domāšana

Valodas attīstība gada vecumā:

 • Savā runā lieto vienu līdz desmit vārdiem
 • Saprot vārdu “nē”
 • Atsaucās uz savu vārdu
 • Mēģina “runāt”, veidot dialogu ar kādu, kurš klausās
 • Rāda uz priekšmetiem, lai uzzinātu to nosaukumus
 • Izpilda vienkāršas instrukcijas (iedod, noliec)
 • Saprot jautājumu “Kur?”(Kur ir bumba?), var parādīt priekšmetu vai personu
 • Ar pirkstu norāda uz attēliem grāmatā

Valodas attīstība pusotra gada vecumā:

 • Savā runā lieto 30-50 vārdus
 • Saprotami ap 25-50% bērna teiktā
 • Veido divu vārdu frāzes
 • Rotaļu laikā vokalizē
 • Aktīvi atdarina pieaugušos
 • Atbild uz jautājumu “Kas tas?”, kad tiek runāts par pazīstamu objektu
 • Atbild uz “Jā” un “Nē” jautājumiem (Vai tu gribi bumbu?), arī ar galvas pamāšanu

Valodas attīstība divu gadu vecumā:

 • Savā runā lieto 100-200 vārdus
 • Saprotami 50% bērna teiktā
 • Parāda vai nosauc objektu, kad tiek jautātas to funkcijas, piemēram, “Ko velk galvā?”
 • Parāda vairākas ķermeņa daļas
 • Izpilda divpakāpju instrukcijas (Paņem krūzi un iedod man)
 • Sāk veidot jautājumus, piemēram, “Kas?”
 • Sāk lietot vārdu “es”

Valodas attīstība trīs gados:

 • Savā runā lieto ap 300 vai vairāk vārdiem
 • Lieto vārdus “es”, “tu”, “man”
 • Saprotami 50-75% bērna teiktā
 • Pārfrāzē savu teikto, ja klausītājs to nav sapratis
 • Atšķir jēdzienus “viens” un “daudz”
 • Saprot vienkāršus prievārdus, piemēram, uz, zem, blakus
 • Atbild uz jautājumu “Ko dara?”

 

Izmantotā literatūra:

LinguiSistems Communication milestones – https://pdfslide.net/documents/linguisystems-guide-to-communication-milestones.html