SpeakTX

Ціни

ДИСЛЕКСІЯ

Визначення

Дислексія – це специфічний розлад навчання, зумовлений нейробіологічними особливостями мозку. Для цього порушення характерними є труднощі з точним і/або швидким розпізнаванням значення слів, читанням і письмом. У людей з дислексією мозок по-іншому опрацьовує інформацію, що впливає на сприймання та розуміння мовлення.

Симптоми

Люди з дислексією можуть мати труднощі з:

Диференціацією схожих слів

Розумінням прочитаного тексту

Відтворенням послідовності подій у тексті

Швидким читанням

Правильним написанням слів

Розрізненням схожих звуків, букв або знаків

  • Cпіввіднесенням звуків і букв
  • Cегментацією слів на звуки та поєднання звуків у слова
  • Поділом слів на склади
  • Розпізнаванням та запам’ятовуванням слів

Окрім порушень усного і писемного мовлення, люди з дислексією, зазвичай, мають труднощі й в інших сферах.

Проблеми з пам’яттю

Нездатність запам’ятати факти, дати, імена та іншу інформацію; труднощі з відтворенням послідовності елементів, наприклад, букв, слів, цифр. 

Труднощі з організацією та плануванням

Нездатність виконувати багаторівневі інструкції; проблеми з організацією думок, діяльності, простору; труднощі з визначенням ключової інформації.

Порушення візуального та просторового сприймання

Нездатність помітити предмети у приміщенні, побачити деталі зображення, розрізнити геометричні фігури, букви, що написаних іншим кольором, шрифтом, розміром або стилем.

Фізичні та емоційні труднощі

Швидка втома при читанні і письмі, відчуття запаморочення, низька самооцінка. 

Прояви дислексії та їх поєднання можуть варіюватися від незначних до серйозних. Деякі люди можуть мати поодинокі труднощі з читанням та правильним написанням слів, у той час, як інші можуть демонструвати повну нездатність до читання або розуміння тексту, навіть при швидкому читанні.

Причини

До чинників, які можуть впливати на розвиток дислексії належать:

Генетичні

Ймовірність даного порушення є вищою у дітей, серед членів сімей яких є люди з дислексією.

Неврологічні

  • Порушення роботи центральної нервової системи внаслідок гіпоксії головного мозку, інфекційних захворювань, порушень метаболізму, інсультів і черепно-мозкових травм.

Фактори навколишнього середовища

  • Недостатня підтримка і стимулювання дитини при опануванні нею мовою та мовленнєвими навичками.

Види дислексії

Виділяють різні види дислексії, залежно від того, які аспекти усного або писемного мовлення є порушеними.

Фонематична дислексія

Фонематична дислексія характеризується труднощами у розпізнаванні, розумінні та використанні звуків у власному мовленні. Зокрема, діти можуть плутати звуки, схожі за звучанням (коза-коса, кіт-кут) або міняти їх місцями (липа-пила, нова – вода), неправильно писати слова, римувати їх, не розуміти значення прочитаного. 

Cемантична дислексія

При семантичній дислексії виникають труднощі із розумінням значення слів, встановлення зв’язку між словами у реченнях та окремими реченнями у тексті. Як наслідок, відсутнє розуміння прочитаного. Людям із цим видом дислексії складно слідкувати за сюжетом, відповідати на питання до тексту, переказувати зміст прочитаного. 

Аграматична дислексія

Для аграматичної дислексії властивими є труднощі з розумінням і застосуванням граматичних правил. Це може призвести до неправильного узгодження слів у реченні за родом, числом і відмінком, плутання чоловічого і жіночого роду, однини і множини, часів дієслова, неправильного вживання прийменників і сполучників, пропуску смислових слів тощо.

Oптична дислексії

При оптичній дислексії існують труднощі з розпізнаванням букв, схожих за написанням, наприклад, «б» і «д», «л» і «д», «п» і «н». Типовими є пропуски букв, їх перестановки, заміна зі схожими за написанням, читання слів справа наліво, перескакування з одного рядка на інший при читанні, не помічаючи втрати сенсу прочитаного.

Мнестична дислексія

Мнестична дислексія характеризується труднощами із запам’ятовуванням букв, співвіднесенням звуків і букв. Як наслідок, відбуваються пропуски або заміни букв зі схожими за звучанням, перестановки. Людям з цим типом дислексії може знадобитися багато часу, щоб прочитати навіть короткі слова, їм важко запам’ятати правильне написання слів.

Вправи

При своєчасному виявленні та коригуванні дислексії за допомогою фахівців, її негативні наслідки можна мінімізувати. 

Нижче наведено типи вправ, які рекомендується для подолання дислексії.

Вправи для розвитку фонематичного сприймання

Визначення першого/останнього звука у слові

Визначення звуків у словах

Диференціація голосних і приголосних звуків

Розрізнення слів

Близьких за звучанням

Вправи для розвитку візуального сприймання

Встановлення відповідності (зображення та слово)

Співвіднесення великих і малих літер

Вправи для розвитку координації візуального та слухового сприймання

Розрізнення дій на картинках

Пошук слова за звучанням

Розрізнення зображень за формою і кольором

Вправи для розвитку зрозуміння прочитаного

Продовження речень

Побудова простих речень

Побудова запитальних речень

Розрізнення дій на картинках

Розрізнення предметів за категорією та функціями

Розуміння запитань

Читання речень

Підбір слова до зображення

Розуміння розповіді

Вибір прикметника: колір, смак, текстура

Вправи для розвитку навичок письма

Підбір першого, останнього, пропущеного складу у слові

Корекція дисграфічних помилок (слова, склади)

Скласти слова із частин

Знайти помилку у словах

Вправи для розвитку граматичних навичок 

Утворення множини іменників

Узгодження іменників та прикметників

Співвіднесення іменників із займенниками

Узгодження дієслова з іменником

Розуміння словосполучень, узгодження закінчень прикметників у словосполученнях з іменником

Oрієнтація у просторі (прийменники місця)