SpeakTX

Istruzzjonijiet

Pjattaforma ta'
speech therapy

Pjattaforma ta'
speech therapy

Eżerċizzji Interattivi

Maħluq minn tim internazzjonali ta' speech therapists b'esperjenza.

Pjanijiet ta' Eżerċizzju

Pjanijiet ta' terapija personalizzati u sezzjonijiet immirati biex jintlaħqu għanijiet individwali.

Video Consultations

Specjalist jaqbdu ma' tfal u pazjenti permezz ta' telefonata bil-vidjow.

Ħolqien ta' Eżerċizzji

Oħloq l-ezerċizzji tiegħek bl-użu ta' ġabra ta' midja pprovduta.

SpeakTX izid l-eżerċizzju indipendenti permezz ta’ eżerċizzji interattivi li huma interessanti u jħajru lil dak li jkun. Iktar ma’ wieħed jipprattika, iktar l-ispeech therapy ikun effettiv u r-riżultati ikunu miksuba iktar malajr.

KINDERGARTENS U SKEJJEL

SpeakTX ijintuża f’kindergartens u skejjel. Huwa adattat għal tfal minn 3 snin biex jgħinhom fl-iżvilupp tad-diskors u l-lingwa u b’hekk jegħlbu d-diffikultajiet tagħhom. L-eżerċizzji jistgħu jsiru fil-kindergarten jew skola taħt il-gwida ta’ speċjalist, jew id-dar b’mod indipendenti jew bl-għajnuna tal-ġenituri.

TITJIEB FIL-ĦILIET TAL-LINGWA U D-DISKORS

SpeakTX jgħin biex ikun hemm titjieb fil-ħiliet tal-lingwa u d-diskors. Eżerċizzji interattivi għal etajiet differenti, b’elementi lingwistiċi differenti u livelli differenti. Titjieb fil-ħiliet tal-lingwa u d-diskors jgħinu lit-tfal iżidu l-kunfidenza fihom infushom u dan iwassal għal interazzjonijiet soċjali iktar faċli.

APPOĠĠ U SETGĦA LILL-ISPEĊJALISTI

L-eżerċizzji u l-vidjows kollha disponibbli fuq il-pjattaforma ta’ SpeakTX huma ekwivalenti għal dawk użati f’terapija b’wiċċ imb wiċċ. Il-kontenut huwa maħluq minn speech therapists b’esperjenza. L-eżerċizzji u l-linji gwida huma faċilment aċċessibbli u jistgħu jintużaw minn speech therapists, għalliema u speċjalisti oħra.

SPTARIJIET U KLINIĊI

SpeakTX jintuża fi kliniċi biex jgħin lill-ispeċjalisti u lill-pazjenti. L-eżerċizzji huma mmirati għal kundizzjonijiet varji fejn hemm bżonn rijabilitazzjoni fil-ħiliet tal-lingwa u d-diskors.

RIJABILITAZZJONI FIL-ĦILIET TAL-LINGWA U D-DISKORS

SpeakTX hu adattat għal pazjenti b’kundizzjonijiet post-trawmatiċi u pazjenti b’kundizzjonijiet newroloġiċi (e.ż., puplesija, multiple sclerosis, jew Alzheimer’s disease). Apparti eżerċizzji ġenerali għall-iżvilupp tad-diskors hemm ukoll sezzjonijiet separati għal pazjenti bl-afasja, disfaġija jew disartrija.

FAĊILITAR TA’ TELEMEDICINE

SpeakTX jinkludi għodda ta’ konsultazzjoni onlajn, li tippermetti lill-ispeċjalisti li jkollhom sezzjonijiet ta’ terapija onlajn permezz ta’ telefonata bil-vidjow. Pjanjiet ta’ eżerċizzju personalizzati jgħinu fil-moniteraġġ tal-progress li qed jagħmel il-pazjent u jiggwida x-xogħol indipendenti bħala parti mit-terapija remota.

KUMMENTI

"SpeakTX adds flexibility and comfort to my work. It allows me to share exercises comfortably with my clients. The platform can be easily accessed by children and patients, and they can find the exercises assigned to them fast."
Mari-Ann Hansen
Speech Therapist (Estonja)
"SpeakTX has quickly become an irreplaceable tool in my work as a speech therapist. It helps me a lot that I can create a personalised exercise plan for each client and supervise its implementation and impact from the distance."
Lea Kübar
Speech Therapist (Estonja)
"SpeakTX is an easy-to-use platform for professionals as well as children and their parents. Children like to do the SpeakTX exercises, because it is something different from their daily lessons, and they like to see their results after completing an exercise."
Eva Balode
Audiologist (Latvja)

TIM

Andres Mellik

Andres Mellik

Kap Eżekuttiv
Jürgen Järvik

Jürgen Järvik

Content Lead

L-IMSIEĦBA TAGĦNA

SpeakTX għandu msieħba u klijenti madwar l-Ewropa kollha.