SpeakTX

SpeakTX Malta

SPEAKTX MALTA

Kura tas-Saħħa Primarja

Il-Kura tas-Saħħa Primarja hija mpenjata biex twassal is-servizz ta’ tim multidixxiplinari, bl-ogħla livell u kwalità possibbli fil-komunità biex b’hekk dawn is-servizzi jkunu iktaraċċessibbli. Dawn is-servizzi huma mifruxin madwar Malta u Għawdex u jiġu offruti minn postijiet diversi. Fost is-servizzi offruti mill-Kura tas-Saħħa Primarja hemm is-servizz offrut miċ-Ċentru tal-Patoloġija tal-Lingwa Mitkellma.

Ċentru tal-Patoloġija tal-Lingwa Mitkellma

Dan iċ-ċentru jagħmel parti mis-servizzi offruti mill-Kura tas-Saħħa Primarja u joffri għajnuna fil-qasam ta’diffikultajiet tad-diskors u l-lingwa, li jwasslu għal tnaqqis ta’ komunikazzjoni verbali jew miktuba. Iċ-Ċentru joffri assessjar, pjan ta intervent, appoġġ u informazzjoni relatati ma dawn id-diffikultajiet. Dan iċ-Ċentru jaħdem biex jiżdied l-għarfien u l-prevenzjoni ta’ dawn id-diffikultajiet fi ħdan il-komunità.

L-Ispeech Language Pathologist jaħdem ma nies ta kull eta’, li jesperjenzaw diffikultajiet ta’ komunikazzjoni. Fit-tfal, dawn jistgħu jimmanifestaw ruħhom f’etajiet bikrin jew tul l-iżvilupp, waqt li fl’adulti dawn jstgħu jiżviluppaw minħabba xi kumplikazzjonijiet newroloġiċi.

Iċ-Ċentru tal-Patoloġija tal-Lingwa Mitkellma joffri servizz fl-isptarijiet, djar residenzjali Kliniċi fil-Komunità, Ċentri tas-Saħħa kif ukoll minn numru estensiv ta’ skejjel. Dan is-servizz mifrux jiżgura titjib tal-ħiliet ta’ komunikazzjoni tal-klijent fl-ambjenti differenti u bl-appoġġ kontinwu tal-familjari u nies oħrajn fil-ħajja tal-klijent.

Kollaborazzjoni ma' SpeakTX

Fit-2024, ġiet imnedija kollaborazzjoni bejn il-Kura tas-Saħħa Primarja u l-iżviluppaturi tal-pjattaforma SpeakTX. Is-servizz taċ-Ċentru tal-Patoloġija tal-Lingwa Mitkellma ġie msaħħaħ permezz ta din il-pjattaforma. Din hi pjattaforma interattiva onlajn, li minbarra li toffri eżerċċizji għall-prattika f’oqsma diversi relatati mal-lingwa, toffri wkoll viżibilità fuq il-progress tal-pazjent irrispettivament minn fejn il-pazjent qed juża l-pjattaforma, jekk hux waqt sessjoni f’waħda mill-Kliniċi fil-Komunità, Ċentri tas-Saħħa, Skejjel jew mid-dar.

It-terapisti fi ħdan iċ-Ċentru tal-Patoloġija tal-Lingwa Mitkellma ħadu ħsib li jiġu żviluppati eżerċizzji kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż biex b’hekk din il-pjattaforma tkun aċċessibbli għall-persuni li jagħmlu użu minn dan is-servizz f’Malta u Għawdex.

Tim

Rosario Mizzi

Rosario Mizzi

Lead (Professional Management) SLP Executive Allied Health Practitioner (Speech and Language)
Project Manager
Claudia Schembri

Claudia Schembri

Higher Allied Health Practitioner (Speech and Language)
Project Coordinator
Content Creator
Sonia Azzopardi Axiak

Sonia Azzopardi Axiak

Higher Allied Health Practitioner (Speech and Language)
Translator
Alexandra Borg Scerri

Alexandra Borg Scerri

Higher Allied Health Practitioner (Speech and Language)
Content Creator
Stefan Sciberras

Stefan Sciberras

Higher Allied Health Practitioner (Speech and Language)
Content Creator
Kirby Cutajar

Kirby Cutajar

Allied Health Professional (Speech and Language)
Content Creator
Michela Zammit Cordina

Michela Zammit Cordina

Allied Health Professional (Speech and Language)
Content Creator
Terrence Mifsud

Terrence Mifsud

Allied Health Professional (Speech and Language)
Content Creator
Jürgen Järvik

Jürgen Järvik

SpeakTX
Content Lead
Andres Mellik

Andres Mellik

SpeakTX
CEO