Milline on 2-3-aastase lapse normaalne kõne?

Kuidas lapsega suhelda?

Vasta lapse küsimustele selgelt ja arusaadavalt. Arenda lapses dialoogis osalemise soovi.

Ära räägi lapse eest, vaid anna talle aega ise rääkida.

Õpeta last kuulama luuletusi ja lühijutte.

Õpeta last vaatama tähelepanelikult pildiraamatuid.

Õpeta lapsele viisakat suhtlemist.

Millal vajab laps logopeedilist abi?