Milline on 3-4-aastase lapse normaalne kõne?

Kuidas lapsega suhelda?

Õpeta lapsele viisaka suhtlemise reegleid.

Harjuta last varakult raamatute vastu huvi tundma.

Loe lapsele tuttava sisuga jutte ja luuletusi. Palu lapsel kuuldud lugu oma sõnadega jutustada.

Mängi lapsega lauamänge.

Lase lapsel osaleda vestluses. Anna talle aega rääkimiseks.

Õpeta last kuulama küsimust ja ülesannet lõpuni ning ootama vestluses oma järjekorda.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

MILLISEID KÕNERAVI.EE HARJUTUSI TEHA?

Häälikute järelekordamine

Muud harjutused