Milline on 4-5-aastase lapse normaalne kõne?

Kuidas lapsega suhelda?

Õpeta last keerukamaid sõnu õigesti hääldama.

Arenda lapse jutustamisoskust ja sõnavara.

Vestle lapsega toimunud ja eelseisvatest sündmustest. Kasuta vestluses uusi sõnu.

Mängi lapsega lauamänge, et ta õpiks aru saama reeglitest.

Suuna last mängima loov- ja rollimänge.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

MILLISEID KÕNERAVI.EE HARJUTUSI TEHA?

Häälikute järelekordamine

Häälikuanalüüsi oskuse kujundamiseks

Muu