Milline on 5-6-aastase lapse normaalne kõne?

Kuidas lapsega suhelda?

Mängi lapsega koos, et areneks tema sõnavara ja suhtlemisoskus.

Arenda lapse peenmotoorikat ja igapäevaseid oskusi.

Õppige ja kirjutage koos lapsega tähti ja oma nime ning numbreid.

Julgusta last oma tunnetest rääkima.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

MILLISEID KÕNERAVI.EE HARJUTUSI TEHA?

Häälikanalüüsi oskuse kujundamiseks