Milline on 6-7-aastase lapse normaalne kõne?

Laps on kooliks valmis.

Kuidas lapsega suhelda?

Arutle lapsega etteloetud juttude teemal.

Lase lapsel ise koostada jutukesi või loetut oma sõnadega ümber jutustada.

Õppige lugema ja kirjutama järjest uusi sõnu ja tuttavaid nimesid.

Innusta last jutustama oma igapäevasündmustest ja emotsioonidest.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

MILLISEID KÕNERAVI.EE HARJUTUSI TEHA?

Häälikanalüüsi oskuse kujundamiseks

Muu

Kui lapsel on lugemisoskus olemas, siis sobivad sõnade lugemise harjutused. Vali paremal üleval olevalt hammasrattalt, kas trüki- või kirjatähed.