Milline on 7-12-kuuse lapse normaalne kõne?

Kuidas lapsega suhelda?

Räägi lapsega palju ja selgelt tavalises täiskasvanu keeles.

Kommenteeri lapsega tegeledes oma tegevusi.

Mängi osutamise-, sõna- ja sõrmemänge.

Mängi "anna" ja "võta" mänge.

Hoia lapsega pilkkontakti.

Häälda lapsele erinevaid häälikuid ja silpe.

Millal vajab laps logopeedilist abi?