DÜSGRAAFIA

Düsgraafia ehk vaegkirjutamine on spetsiifiline õigekirjahäire, mis ei ole seostatav arengulise ebaküpsuse, neuroloogilise häire, nägemisvaeguse ega puuduliku õpetamismetoodikaga. Düsgraafia esineb sageli koos düsleksiaga.

Milles düsgraafia avaldub?

Erinevalt düsleksiast on düsgraafia puhul tavaliselt häälimine korrektne, kuid kirjutades eksitakse häälikute järjekorras või pikkuses, unustatakse kirjutamata sõnalõpud või kirjutatakse valed lõpud. Vead esinevad ka lauseloomes. Sõnad võivad olla lauses vales järjekorras, mõned olulised sõnad võivad üldse puududa või on asendatud mõne kõlalt või tähenduselt sarnase sõnaga jne.

Samuti esineb düsgraafiaga inimestel sagedamini halba käekirja ning kirjutatu on paberile halvasti paigutatud.

Millist abi rakendatakse düsgraafia puhul?

Düsgraafia teraapia toimub logopeedi juhendamisel ning seda on kõige parem viia läbi individuaalselt, kuna vigade avaldumine on väga erinev. Teraapia sisaldab näiteks erinevate enesekontrollioskuste ja keelereeglite õpetamist, samuti foneemitaju arendamist.

Riigieksami kirjandi hindamisel rakendatakse vaegkirjutajatele diferentseeritud hindamisjuhendit, kus vigadeks ei loeta häälikupikkuse kirjutusvigu.

Loe lisaks siit.