DÜSLAALIA

Düslaalia (ingl speech sound disorders) on hääldushäire, mille korral esineb lapsel või täiskasvanul ühe või mitme hääliku hääldamisel probleeme.

Kuidas düslaaliat ära tunda?

Probleemideks võib olla:

Mis on düslaalia põhjused?

Düslaalia põhjuseks on sageli lapseea kiire kõne arengu perioodil esinevad somaatilised haigused, mis põhjustavad lapse üldfüüsilist nõrkust ja pidurdavad seeläbi täpsete hääldusvilumuste kujunemist.

Samuti võib põhjuseks olla kellegi teise väära kõne jäljendamine või vanemate liigne nõudlikkus (nt vanemad nõuavad nelja-aastaselt lapselt r häälikut, mis moodustub liigse surve tõttu hoopis kurgunibuga).

Düslaaliat võib esineda ka kõneaparaadi anatoomiliste iseärasuste (nt hambumusanomaaliate, keelekida, liiga suure või liiga väikese keele või huulekida) korral.

Milles seisneb düslaalia teraapia?

Düslaalia on üldjuhul logopeedilise abiga lihtsalt korrigeeritav.

Parim aeg häälikute seadeks on 4-6 aasta vanuselt. Kui aga kõnesse on tulnud mõni häälik moonutatult, tuleks seda hakata võimalikult varakult korrigeerima, et vale hääldus ei kinnistuks.

Hääldust saab korrigeerida ka täiskasvanueas, kuid sel juhul peab inimene olema motiveeritud oma hääldust muutma, kuna vale harjumus on kinnistunud.