FÜSIOLOOGILINE KOGELUS

Füsioloogilist kogelust ehk kogeluselaadseid ilminguid esineb kiirel kõne arengu perioodil (2.-5. eluaastal) umbes 25% lastest. Sel ajal areneb lapse kõne kiiresti, omandades rohkelt uusi motoorseid, keelelisi, kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi.

Kuidas ära tunda füsioloogilist kogelust?

Füsioloogilisele kogelusele on iseloomulikud sõnaalguse, sõna või lauseosa kerged kordused, mida laps ise ei märka.

Kas füsioloogilise kogeluse puhul on logopeediline abi vajalik?

Kõneteraapiat füsioloogilise kogeluse puhul vaja pole. Last aitab tavaliselt lihtsalt rahulik ja toetav keskkond.

Kui lapsevanemad on ebakindlad ega tea, kuidas kogeleva lapsega suhelda, on kindlasti soovitatav konsulteerida logopeediga. Vanemate teadmatusest tekkinud hirmud võivad teatud juhul lapse kogelust hoopis suurendada.

Füsioloogiline kogelus möödub enamasti 2-6 kuu jooksul.