HÄÄLDUSPUUDED

Häälduspuue võib avalduda nii iseseisva puudena (düslaalia) kui ka süptomina teiste kõnepuuete (düsartria, afaasia, alaalia) koosseisus.

Puue võib esineda:

Sõnade puuduliku hääldamise puhul võib esineda:

Ka võib sõnasolevate silpide arv olla säilinud, kuid silpide täitmine häälikutega ei vasta eesti keele normile, avaldudes järgmises:

Viimast nähtust esineb iseäranis alaalia ja afaasia korral.