HÄÄLEHÄIRED

Inimhääl tekib hingamis- ja hääleelundite koostöö tulemusena. Kõris asuvate häälepaeltega tekib alghääl. Hingamissüsteemi ülesandeks on tagada vajalikul hulgal ja piisava rõhuga õhk, et panna häälepaelad vibreerima. Kõri, neel, suuõõs ja ninaõõs muudavad ja võimendavad häält, andes sellele iseloomuliku kõla.

DÜSFOONIA

Düsfoonia (ingl dysphonia) on häälehäire, mille puhul on kahjustunud hääle põhitooni kvaliteet, hääle tugevus, kõrgus, kõla, dünaamika ja/või stabiilsus.

Häälehäire on üks sagedasemaid kõnehäireid.

Kuidas häälehäiret ära tunda?

Häälehäire tunnusteks on, et hääl on kähe, käre, liiga vaikne, liiga vali, kriiskav, nasaalne, liiga kõrge või jällegi liiga madal.

Sümptomid, mida jälgida, on järgmised:

Mis põhjustab häälehäireid?

Sagedasim häälehäire põhjus on hääle valest kasutamisest tingitud häälekurdude trauma. Hääle väärkasutamine on kas hääle liialt palju ja valju kasutamine või vale kasutamine. Häälehäire kujunemisele aitavad kaasa halb rüht, sundasendis töötamine, saastunud õhus või müras rääkimine, tervist kahjustav elustiil või harjumused ning teatud haigused.

Milles seisneb häälehäire teraapia?

Logopeedi juhendamisel õpib häälehäirega inimene vältima hääle valet kasutamist, õpib oma häält ökonoomsemalt kasutama ning arendab hääle omadusi. Enamasti on võimalik hääle funktsioneerimine logopeedi abiga taastada.

RINOLAALIA

Rinolaalia (ingl rhinolalia) on kõnepuue, mida iseloomustab ninaõõne ebanormaalne funktsioon kõnelemisel ning selle avaldumine hääle- ja hääldushäirena.

Milles avaldub rinolaalia?

Rinolaalia puhul võib esineda erinevaid häireid, nt

Samuti võib rinolaalia puhul esineda suuõõne ebapiisava rõhu tõttu konsonantide nõrgenenud hääldust. Võimalik on ka, et hääl on nõrk, kähe või monotoonne.

Mis põhjustab rinolaaliat?

Lahtise ninakõla põhjuseks on tavaliselt suulaelõhe, liiga lühike pehme suulagi või pehme suulae düsfunktsioon (võib esineda düsartria puhul). Kõneprobleemide ilmnemine ja raskusaste sõltub suulaelõhe tüübist, ulatusest, kirurgilisest sekkumisest ja lapse üldisest arengust.

Kinnise ninakõla põhjuseks on tavaliselt mingi takistus ninaõõnes (nt ninapolüübid, nina limaskestade paistetus või suured adenoidid).

Milles seisneb rinolaalia logopeediline teraapia?

Logopeediline korrektsioon sõltub puude raskusest. See võib sisaldada näiteks:

Normaalse intellektiga lastel on kordaläinud suulaeoperatsiooni korral logopeediline teraapia tavaliselt tulemuslik.