SpeakTX

Lapse kõne hindamine

Haridustöötajatele

Toome kõneravi hariduses uuele tasemele

Kaasahaaravad harjutused

Kõneravi.ee pakub laia valikut interaktiivseid harjutusi, mis on laste jaoks kaasahaaravad ja motiveerivad, muutes kõneravi toredaks õpikogemuseks ja innustades lapsi kõne arengu teekonnal edasi liikuma.

Videokõned

Kõneravi.ee keskkond võimaldab logopeedidel ja õpetajatel olla lastega ühenduses ka distantsilt ning pakkuda seeläbi abi paindlikult ja mugavalt olenemata geograafilisest asukohast.

Personaliseerimine

Spetsialistidel on võimalus väga lihtsalt koostada personaalseid harjutuskavasid ning luua uusi harjutusi vastavalt iga lapse individuaalsetele vajadustele, et maksimeerida kõneravi tulemusi.

Koostöö

Kõneravi.ee keskkond ühendab spetsialistid ühtseks meeskonnaks, et pakkuda lastele terviklikku interdistsiplinaarset tuge kõne ja keeleoskuse arendamisel.

Interaktiivsed ja kaasahaaravad harjutused

Kõneravi.ee keskkond pakub laia valikut harjutusi erinevate vajaduste ja oskustasemega lastele. Harjutuste disain on hästi läbimõeldud ja kaasahaarav, tagades, et lapsed on innustunud ja motiveeritud läbi kogu kõneravi teekonna. Kaasates digitaalseid vahendeid oma tööpraktikatesse saavad õpetajad ja logopeedid luua dünaamilise õpikeskkonna, mis toetab arengut ja kujundab kõneravi suhtes positiivse hoiaku.

Veebitunnid

Mõnikord on aja kokkuhoiuks mõistlik kohtuda läbi veebi distantsilt. Kõneravi.ee videokonsultatsiooni tööriist võimaldab õpetajatel ja logopeedidel kohtuda lapsega veebi vahendusel, pakkudes seega paindlikke võimalusi tugispetsialistidele ligipääsuks ka neile, kes asuvad geograafiliselt kaugel. Seeläbi saame tagada, et abi saavad kõik lapsed olenemata nende asukohast ning sellega seotud piirangutest.

Koostöö

Koostöö logopeedide, õpetajate ja teiste haridusspetsialistide vahel mängib laste kõne ja keeleoskuse arengule tervikliku toe pakkumisel väga olulist rolli. Kõneravi.ee keskkkond tõhustab interdistsiplinaarset koostööd, võimaldades erinevatele spetsialistidele ligipääsu lapse kontole. Meeskonnapõhine lähenemine tagab, et lapsed saavad terviklikku tuge, mis käsitleb kõiki kõne- ja suhtlemishäiretega seotud aspekte.

Erinevad moodulid

Kõneravi.ee keskkond koosneb erinevatest moodulitest, mis on loodud erinevate kõnehäirete puhuks. Keskkond sisaldab harjutusi nii üldiseks kõne ja keeleoskuse arendamiseks, kui ka kitsamate spetsiifiliste probleemide, näiteks düsleksia ja kogelus, korral. Lisaks on harjutusi ka näiteks grammatika, kirjutamise ja lugemisoskuse parandamiseks. Kõneravi.ee keskkonna eesmärgiks on muuta keele õppimine meeldivaks tegevuseks ning aidata kaasa õpilaste täieliku potentsiaali avamisele keeleõppe valdkonnas.

Loo kergesti uusi harjutusi

Kõneravi.ee võimaldab logopeedidel ja õpetajatel luua personaalseid harjutuskavasid, kasutades selleks valikut sadadest keskkonnas leiduvatest harjutustest. Lisaks sellele on olemasolevaid malle ja meediavaramut kasutades võimalik luua ka ise uusi harjutusi. Seega on võimalus täiendavalt luua igale lapsele just tema vajadustele ja huvidele vastavaid harjutusi, et teraapia efektiivsust veelgi tõsta.

Innovatsioon kõneravis

Kõneravi.ee on väärtuslik tööriist logopeedidele ja õpetajatele, pakkudes terviklikku lahendust laste kõne ja keeleoskuse arendamiseks. Kaasahaaravad harjutused, videokonsultatsioonid, personaliseeritav sisu ja koostööd tõhustavad vahendid võimestavad spetsialiste lastele kõrgtasemel toe pakkumisel kõne- ja keeleprobleemide ületamiseks. Keskkonna digitaalsed harjutused viivad kõneravi kaasaegset tehnoloogiat kasutades uuele tasemele.