SpeakTX

ფასი

პაციენტებისთვის

პერსონალიზებული და ერთობლივი გადაწყვეტა

პაციენტებისთვის

პერსონალიზებული და ერთობლივი გადაწყვეტა

ექსკლუზიური
მოდულები

სპეციალიზებული მოდულები აფაზიის, დისფაგიისა და დიზართრიისთვის, რათა დაეხმარონ პაციენტებს კომუნიკაციის უნარის აღდგენაში.

თქვენზე
მორგებული

საგულდაგულოდ შემუშავებული ინდივიდუალური თერაპიის გეგმები თითოეული კლიენტისთვის, რათა დააკმაყოფილოს მათი უნიკალური საჭიროებები და მიზნები.

ონლაინ
კონსულტაციები

გამოსცადეთ SpeakTX-ის ონლაინ კონსულტაციების მოხერხებულობა და კომფორტი, რაც საშუალებას მოგცემთ დაუკავშირდეთ ენისა და მეტყველების თერაპევტს თქვენი კერძო სივრციდან . SpeakTX-ით, თქვენი სარეაბილიტაციო მოგზაურობა შეუფერხებლად ერგება თქვენს ცხოვრებას.

გუნდური
მუშაობა

გააცოცხლეთ გუნდური მუშაობის ძალა SpeakTX-ით, სადაც მრავალ სპეციალისტს შეუძლია ითანამშრომლოს თქვენი პროგრესის მხარდასაჭერად, სანამ თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად მოგზაურობთ განვითარების თავგადასავალში, ერთად ლახავთ გამოწვევებს და ზეიმობთ თქვენს გამარჯვებებს.

აფაზიის მხარდაჭერა

აფაზია არის ენობრივი აშლილობა, რომელიც გავლენას ახდენს ინდივიდის ლაპარაკის, გაგების, კითხვისა და წერის უნარებზე. SpeakTX გთავაზობთ სპეციალურ მოდულს აფაზიის მქონე ადამიანებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს მრავალფეროვან სავარჯიშოებს. მიზნად ისახავს ლექსიკის, წინადადებების აგების და გაგების უნარების განვითარებას. თანმიმდევრული პრაქტიკითა და ხელმძღვანელის უკუკავშირით, ბენეფიციარებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა აფაზიასთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო ბარიერების გადალახვაში.

დისფაგიის მართვა

დისფაგია, ან ყლაპვის გაძნელება, გავრცელებული პრობლემაა ნევროლოგიური დარღვევების მქონე პირებისთვის. მას შეუძლია მნიშვნელოვნად იმოქმედოს ადამიანის ჭამის, ყლაპვისა და კვების უნარზე. SpeakTX დისფაგიის მოდული ფოკუსირებულია ყლაპვაში ჩართული კუნთების გაძლიერებაზე და კოორდინაციის გაუმჯობესებაზე მიზანმიმართული ვარჯიშების საშუალებით. თითოეული პაციენტის უნიკალური საჭიროებების გათვალისწინებით, SpeakTX მხარს უჭერს უსაფრთხო და ეფექტურ ყლაპვას, ამცირებს გართულებების რისკს.

დიზართრიის მართვა

დიზართრია არის მეტყველების დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია მეტყველების წარმოებაში სუსტად ან არაეფექტურად კოორდინირებული კუნთებით. ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს პიროვნების უნარზე, ნათლად გამოხატოს სიტყვები, რაც ართულებს კომუნიკაციას. SpeakTX-ის დიზართრიის მოდული ორგანიზებული ვიდეოების სპექტრის შეთავაზებით, კონცენტრირებულია კუნთებსა და პირის მოძრაობაზე. ეს მიდგომა საშუალებას აძლევს პაციენტებს გაიუმჯობესონ კუნთების ძალა, კოორდინაცია და კონტროლი, რაც მათ ეხმარება მკაფიო მეტყველების აღდგენაში.

პერსონალიზებული მიდგომა

SpeakTX ხაზს უსვამს მეტყველების თერაპიის პერსონალიზებულ მიდგომას. ის საშუალებას აძლევს მეტყველების თერაპევტებს მოარგონ სავარჯიშო გეგმები თითოეული პაციენტის საჭიროებებს. თერაპევტებს შეუძლიათ დისტანციურად აკონტროლონ პაციენტების პროგრესი და საჭიროებისამებრ შეცვალონ გეგმა, რაც უზრუნველყოფს ყველაზე ეფექტურ და მიზანმიმართულ მხარდაჭერას.

ნტერდისციპლინური თანამშრომლობა

ტრადიციული მეტყველების თერაპიის პლატფორმებისგან განსხვავებით, SpeakTX გთავაზობთ ინტერდისციპლინურ შესაძლებლობებს თითოეულ პაციენტთან მიმართებაში. ეს ერთობლივი მიდგომა საშუალებას აძლევს პროფესიონალთა გუნდს, აკონტროლონ პაციენტების პროგრესი და ერთად იმუშაონ ყოვლისმომცველი დახმარების გაწევაში. ეს ინტეგრირებული მოდელი უზრუნველყოფს, რომ პაციენტებმა მიიღონ ყველაზე ეფექტური და ჰოლისტიკური მხარდაჭერა მათი რეაბილიტაციისთვის.

SpeakTX არის ძლიერი ინსტრუმენტი იმ პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ პოსტტრავმული მდგომარეობები და ნევროლოგიური დარღვევები, რომლებიც ცდილობენ აღადგინონ თავიანთი მეტყველების და ენობრივი უნარები. თავისი სპეციალიზებული მოდულებით და აქცენტით პერსონალიზებულ, ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე, SpeakTX უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ მხარდაჭერას აფაზიის, დისფაგიისა და დიზართრიის მქონე პაციენტებისთვის. პროფესიონალებს შორის თანამშრომლობის ხელშემწყობი და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე თერაპიის გეგმების მორგებით, SpeakTX გზას უხსნის წარმატებულ რეაბილიტაციას და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.