SpeakTX

ფასი

მეტყველების
თერაპიის
პლატფორმა

SpeakTX-ის მიზანია, მეტყველების თერაპიის პროცესი ბავშვებისა და პაციენტებისთვის საინტერესო და მიმზიდველი გახადოს. იგი ასევე უზრუნველყოს სპეციალისტების მხარდაჭერას. პლატფორმის გამოყენება შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში, ნებისმიერი ლოკაციიდან.

ინტერაქტიული
სავარჯიშოები

შექმნილია გამოცდილი მეტყველების თერაპევტების საერთაშორისო გუნდის მიერ.

სავარჯიშო
გეგმები

პერსონალიზებული თერაპიის გეგმები და სესიები ინდივიდუალური მიზნების მისაღწევად.

ვიდეო
კონსულტაციები

სპეციალისტების ბავშვებთან და პაციენტებთან დაკავშირება ვიდეოზარით.

სავარჯიშო
შექმნა

შექმენით თქვენზე მორგებული სავარჯიშოები მრავალფეროვანი ვიზუალური და ხმოვანი მასალების გამოყენებით

SpeakTX-ის საშუალებით მეტყველების თერაპიის სესიების ხანგრძლოვობა მცირდება და იზრდება დამოუკიდებელად მუშაობის შესაძლებლობა.

საბავშვო ბაღები და სკოლები

SpeakTX-ის გამოყენება შესაძლებელია, როგორც საბავშვო ბაღში ისე სკოლაში. იგი განკუთვნილია 3 წლის ასაკიდან მეტყველების თერაპევტებთან ან მასწავლებლებთან ერთად ვარჯიშისთვის. სავარჯიშოების შესრულება ასევე შესაძლებელია სახლში მშობლებთან ერთად.

მეტყველების და ენის უნარების გაუმჯობესება

SpeakTX ხელს უწყობს ბავშვების მეტყველებისა და ენის უნარების გაუმჯობესებას. ინტერაქტიული სავარჯიშოები მოიცავს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფს, ენობრივ სფეროს და დონეს. მეტყველებისა და ენის უნარების გაუმჯობესების გარდა, SpeakTX ეხმარება ბავშვებს უფრო თავდაჯერებულად და სოციალურად იგრძნონ თავი.

მხარდამჭერი და გაძლიერებული სპეციალისტები

SpeakTX პლატფორმაზე არსებული ყველა მასალა ექვივალენტურია კონტაქტური თერაპიის სესიებში გამოყენებული მასალისა. იგი შექმნილია გამოცდილი მეტყველების თერაპევტების მიერ. სავარჯიშოები და გაიდლაინები ადვილად ხელმისაწვდომია და მათი გამოყენება შესაძლებელია როგორც ლოგოპედის, ასევე მასწავლებლის მიერ.

შეუერთდი SPEAKTX დღეს!

საავადმყოფოები და პრაქტიკა

SpeakTX შეიძლება გამოყენებულ იქნას კლინიკურ პირობებში, როგორც სპეციალისტების, ასევე სხვადასხვა მდგომარეობის მქონე პაციენტების მხარდასაჭერად, რომლებსაც ესაჭიროებათ სავარჯიშოები მეტყველებისა და ენის აღდგენისთვის.

მეტყველების და ენის უნარების აღდგენა

SpeakTX შესაფერისია პოსტტრავმული პაციენტებისთვის და ნევროლოგიური დარღვევების მქონე პაციენტებისთვის (მაგალითად, ინსულტი, სკლეროზის მულტიპლექსი ან ალცჰეიმერის დაავადება). ზოგადი მეტყველების განვითარების სავარჯიშოების გარდა, არსებობს სამი ცალკეული მოდული აფაზიის, დისფაგიის ან დიზართრიის მქონე პაციენტებისთვის.

გთავაზობთ ტელემედიცინის შესაძლებლობებს

SpeakTX-ს აქვს ონლაინ საკონსულტაციო მოდული, სადაც სპეციალისტებს შეუძლიათ შესთავაზონ თერაპიული სესიები ვიდეო ზარის საშუალებით. პერსონალიზებული სავარჯიშო გეგმები ეხმარება თვალი ადევნოთ პაციენტის პროგრესს და ხელმძღვანელობდეს თერაპიას შორიდან.

შეუერთდი SPEAKTX დღეს!

გუნდი
Andres Mellik

Andres Mellik

CEO
Jürgen Järvik

Jürgen Järvik

Content Lead
კავშირი
"სასიამოვნოა, რომ ბავშვები უკვე ელიან მომენტს კლასში შევდივართ SpeakTX გარემოში და ვაკეთებთ სავარჯიშოებს. თუ ეს არ არის დაგეგმილი ზოგიერთ კლასში, სტუდენტები დაუყოვნებლივ იკითხე - დღეს არ ვაპირებთ სავარჯიშოების გაკეთებას კომპიუტერზე?"
Ruuda Lind
Ლოგოპედი (ესტონეთი)

ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲔᲑᲘ

SpeakTX-ს ჰყავს პარტნიორები და მომხმარებლები მთელი ევროპიდან.