KÕNE ARENGU HILISTUS

Kõne arengu hilistuse korral pole tegemist diagnoosiga, vaid lihtsalt hinnanguga kõne arengule. Kõne areng on väga individuaalne.

Kõne arengu hilistumist võib märgata juba esimesel eluaastal. Näiteks võib hilineda lalisemine ning muu suhtlusoskus võib olla piiratud. Kui kaheaastase lapse kõnes on kasutusel alla 50 sõna ning puuduvad kahesõnalised lausungid (nt „Tahan juua“ või „Issi tuleb“), võib olla tegemist kõne arengu hilistumisega.

Mis põhjustab kõne hilistumist?

Kõne hilistumise põhjuseks võib olla ebapiisav suhtlemiskeskkond (nt mitmekeelne keskkond või eakaaslaste puudumine). Samuti võib kõne hilistumist põhjustada pärilikkus (nt peredes, kus mitme põlvkonna vältel on lapsed hakanud hiljem rääkima).

Milles seisneb logopeediline teraapia?

Varajane logopeediline sekkumine on oluline, et eristada kõne arengu hilistumist teistest kõneprobleemidest (nt alaalia). Logopeedi roll on kõnelise mahajäämuse märkamine, arengu korduv hindamine ja vanemate nõustamine lapsele sobiva keskkonna loomisel.

Loe lisaks siit ja siit.