KÕNE JA KOMMUNIKATSIOON

Suhtlemise käigus edastatakse oma sõnum ning võetakse vastu ja tõlgendatakse teiselt inimeselt saadud sõnumit. Kommunikatsioon on alati vähemalt kahe inimese vaheline üksteise mõjutamine. Suhtlemise abil saab väljendada tundeid, avaldada arvamust, naljatada, küsida, vastata, protesteerida, vestelda, kommenteerida, paluda, tänada jne. Kui keegi sõnumit vastu ei võta või see sõnum ei avalda mõju, siis tegelikult kommunikatsiooni ei toimu. Ometi pole keele kasutamine ainsaks viisiks ei informatsiooni ega ka tunnete edastamiseks.

Oma osa on mitteverbaalsel suhtlusel nagu žestidel, miimikal, liigutustel, naerul, nutul, intonatsioonil, hääletoonil jpm.  Kui afaasia korral kahjustub eeskätt keelekasutus, siis võib inimeste vahel säilida mitteverbaalne kommunikatsioon. See võib osutuda hindamatuks võimaluseks toetada ka keelekasutuse taastamist, kõneravi.