SpeakTX

Lapse kõne hindamine

Lastele

Lõbus, kaasahaarav ja motiveeriv kõneravi

Interaktiivsed harjutused

Lai valik erinevatele vanusegruppidele sobivaid interaktiivseid harjutusi.

Lapse enesekindlus

Aita Kõneravi.ee harjutuste abil tõsta oma lapse enesekindlust, toetades tema kõne arengut ja suhtlemisoskust.

Personaliseeritud õppimine

Personaalsed harjutuskavad tagavad võimalikult efektiivse ja eesmärgipärase toe.

Meekonnatöö

Keskkond tõhustab sujuvat koostööd erinevate spetsialistide ning pereliikmete vahel, et pakkuda maksimaalset tuge laste kõne ja keeleoskuse arendamisel.

Eakohased harjutused

Kõneravi.ee pakub laia valikut interaktiivseid harjutusi, mis on sobivad erinevatele vanuserühmadele. Seetõttu on harjutused laste jaoks alati kaasahaaravad ja pakuvad sobival tasemel väljakutseid. Harjutused katavad paljusid keelevaldkondi, näiteks sõnavara, grammatika, hääldamine, lugemine ja kirjutamine, pakkudes lapse kõne ja keeleoskuse arendamiseks terviklikku tuge.

 

Lõbus ja kaasahaarav kogemus

Kõneravi.ee interaktiivne lähenemine on noortele õppijatele kaasahaarav ning pakub värskendavat alternatiivi traditsioonilistele paberil harjutustele. Lastele meeldib avastada erinevaid harjutustes sisalduvaid elemente, kuulata, korrata, trükkida ja lohistada objekte ekraanil. Kõik see muudab õppimise motiveerivaks ja meeldivaks ajaviiteks. Kõneravi.ee kasutab digitaalse maailma võimalusi, et pakkuda lastele inspiratsiooni ja suurendada õpihimu.

Enesekindlus ja sotsiaalsed oskused

Kõneravi.ee aitab tõsta laste enesekindlust ja julgust suhtlemisel. Kõne areng ja eduelamused harjutuste tegemisel aitavad tõsta laste enesekindlust ja tunda end sotsiaalses suhtluses mugavamalt. Enesekindlus võimestab lapsi ning julgustab osalema vestlustes, looma uusi sõprussuhteid ja osalema grupitegevustes, ilma et kõnehäired neid tagasi hoiaks. 

Personaliseeritud õpirada

Kõneravi.ee pakub personaalset lähenemist kõneteraapiale, võimaldades kujundada õpirada vastavaks iga lapse vajadustele ja eesmärkidele. See aitab tagada, et lapsed saavad võimalikult efektiivset ja eesmärgistatud tuge, maksimeerides nende võimalusi kõnehäirete ja keeleprobleemide ületamisel. 

Koostöö spetsialistide ja pereliikmete vahel

Kõneravi.ee tõhustab koostööd logopeedide ja teiste spetsialistide ning pereliikmete vahel, luues lapse ümber toetava võrgustiku. Meeskonnapõhine lähenemine võimaldab spetsialistidel ja pereliikmetel jälgida lapse arengut ning töötada koos, et saavutada parimad võimalikud tulemused. Kui lähedased pereliikmed on protsessi kaasatud, tunnevad lapsed end motiveerituna ja hoituna läbi kogu kõneteraapia teekonna.

Kõneravi.ee keskkond on tõhus ja kaasahaarav vahend lastele, kes vajavad kõneravi või tuge keeleoskuse parandamisel, olgu tegemist tavapäraste lapseea kõneprobleemide või tõsisemate diagnoosidega. Interaktiivsed harjutused ning lõbus ja kaasahaarav kogemus pakuvad igas vanuses ja erineval tasemel võimetega lastele terviklikku tuge oma kõne ja keeleoskuse arnedamisel, suhltemisoskuse parandamisel ja enesekindluse tõstmisel. Tõhustades koostööd spetsialistide, pereliikmete ja lapse vahel loob Kõneravi eeldused efektiivseks kõne ja keeleoskuse arenguks ning võimestab last suhtlema enesekindlalt ja julgelt.