SpeakTX

Lapse kõne hindamine

Kodukasutaja

Laps, lapsevanem, patsient, tugiisik

Spetsialist

Logopeed, eripedagoog, õpetaja