SpeakTX

Lapse kõne hindamine

Patsientidele

Personaliseeritud patsiendi ja spetsialisti koostööd võimestav lahendus

Erinevad moodulid

Erinevad moodulid afaasia, düsfaagia ja düsartriaga patsientidele kommunikatsioonivõime ja neelamise taastamiseks.

Veebikonsultatsioonid

Kõneravi.ee keskkond sisaldab videokonsultatsioone võimaldavat tööriista, mille abil saad logopeediga konsulteerida ka kodus olles. Kõneravi.ee aitab rehabilitatsiooniteekonna tavaeluga mugavalt ühildada.

Loodud sinu jaoks

Personaalselt koostatud harjutuskavad arvestavad iga patsiendi unikaalseid vajadusi ja eesmärke.

Meeskonnatöö

Kõneravi.ee võimaldab ühe patsiendi kontoga siduda mitu erinevat spetsialisti, kes koostöös saavad patsiendile veelgi paremat ja mitmekülgset tuge pakkuda.

Afaasiast taastumine

Afaasia on kõnehäire, mis mõjutab inimese võimet rääkida, mõista suulist ja kirjalikku kõne, lugeda ja kirjutada. Kõneravi.ee keskkonnas on eraldi afaasia moodul, mis sisaldab laia valikut harjutusi. Harjutused aitavad taastada sõnavara ning oskust mõista ja moodustada lauseid. Järjepideva harjutamise ja kohese tagasiside abil võivad patsiendid läbida märkimisväärse arengu ja afaasiaga soetud kommunikatsioonihäireid leevendada või täielikult ületada.

Düsfaagiaga toimetulek

Düsfaagia ehk neelamishäire seostub neuroloogiliste häiretega. See võib oluliselt mõjutada inimese võimet süüa, juua ja järgida tervisliku toitumise soovitusi. Düsfaagia mooduli harjutused keskenduvad neelamisel osalevate lihaste tugevdamisele ja koordinatsiooni parandamisele. Harjutused toetavad ohutut ja tõhusat neelamist, vähendades tüsistuste riski.

Düsartria ravi

Düsartria on närvisüsteemi puudulikust tööst tingitud kõnehäire, mille korral on kahjustatud kõnes osalevate lihaste jõud, liigutuste kiirus, ulatus, ajastus, püsivus ja täpsus. See võib mõjutada inimese võimet sõnu selgelt väljahääldada, muutes suhtlemise keeruliseks. Kõneravi.ee düsartria moodul keskendub lihastele ja suu liikumisele, pakkudes kraniaalnärvide kaupa kategoriseeritud videoharjutusi. See lähenemine võimaldab patsientidel parandada lihasjõudu, koordinatsiooni ja kontrolli, aidates kaasa selge kõne taastamisele.

Personaalne lähenemine

Kõneravi.ee keskkond võimaldab personaalset lähenemist kõneteraapiale. Logopeedid saavad koostada harjutuskavasid vastavalt iga patsiendi vajadustele, patsientide arengut jälgida ja plaani vastavalt vajadusele muuta, tagades tõhusa ja sihipärase toe.

Interdistsiplinaarne koostöö

Kõneravi.ee keskkond tõhustab tervishoiuspetsialistide vahelist interdistsiplinaarset koostööd, võimaldades haiglatel ja kliinikutel ühendada ühe patsiendiga mitu spetsialisti. See koostööpõhine lähenemine võimaldab spetsialistide meeskondadel (näiteks logopeedid ja füsioterapeudid) jälgida patsientide edusamme ja teha koostööd mitmekülgse ravi pakkumisel. Integreeritud mudel tagab, et patsiendid saavad rehabilitatsiooniks kõige tõhusamat ja terviklikumat tuge.

Kõneravi.ee keskkond on tööriist posttraumaatilise seisundi ja neuroloogiliste häiretega inimestele, kes soovivad taastada oma kõne- ja keeleoskusi. Keskkond pakub spetsiaalsete moodulite ja personaalse lähenemisega igakülgset tuge afaasia, düsfaagia ja düsartriaga patsientidele. Kõneravi.ee sillutab teed edukaks rehabilitatsiooniks ja elukvaliteedi parandamiseks, soodustades spetsialistide vahelist koostööd ja võimaldades kohandada harjutuskavasid vastavalt individuaalsetele vajadustele.