SpeakTX

Lapse kõne hindamine

Tervishoiutöötajatele

Uuenduslik kõneravi teenus

Digitaalsed harjutused

Kõneravi.ee keskkond sisaldab digitaalseid interaktiivseid harjutusi, mis on patsientide jaoks kaasahaaravad ja motiveerivad, aidates sellega kaasa teraapiatulemuste saavutamisele

Telemeditsiini võimalused

Kõneravi.ee veebikonsultatsioonide moodul võimaldab pakkuda kvaliteetset abi ka geograafiliselt kaugel asuvatele patsientidele

Personaliseeritavus

Personaalsete harjutuskavade koostamine ning patsiendi vajadustest lähtuvate harjutuste loomine on lihtne ja mugav

Interdistsiplinaarne koostöö

Kõneravi.ee keskkond tõhustab interdistsiplinaarset koostööd. Mitme spetsialisti ühendamine patsiendi kontoga võimaldab teil pakkuda terviklikku ja ühtset tuge, mis maksimeerib ravitulemusi.

Kõneteraapia materjalide digitaliseerimine

Kõneravi.ee kaasahaaravad interaktiivsed harjutused toovad kõneteraapia digitaalajastusse. Spetsialistid saavad sadade harjutuste hulgast sobivaid valides hõlpsasti koostada iga patsiendi jaoks kohandatud harjutuskavasid. Lisaks võimaldab keskkond jälgida harjutuste tulemusi ja individuaalset arengut. Üleminek digitaalsetele materjalidele võimaldab spetsialistidel töötada suurema hulga patsientidega ja keskenduda ülesannetele, mis nõuavad rohkemal määral spetsialisti sekkumist.

Telemeditsiini lahendused

Kõneravi.ee veebipõhine konsultatsioonimoodul võimaldab suhelda patsientidega distantsilt. Kaugkonsultatsioone pakkudes saavad spetsialistid hinnata patsientide vajadusi, koostada harjutuskavasid ja jälgida tulemusi, ilma et patsient peaks kohapeale vastuvõtule tulema. Suurenenud ligipääsetavus aitab kaasa sellele, et patsiendid saavad vajalikku tuge olenemata elukohast.

Interdistsiplinaarne koostöö

Kõneravi.ee tõhustab koostööd ja interdistsiplinaarset hoolt, võimaldades spetsialistidel ühendada patsiendi kontoga teisi spetsialiste. Meeskonnapõhine lähenemine tagab, et patsiendid saavad igakülgset tuge erinevatelt spetsialistidelt (näiteks logopeedid, audioloogid, füsioterapeudid). Kõneravi.ee toel saavad spetsialistid teha koostööd, et jälgida patsiendi tulemusi ja kohandada vastavalt vajadusele harjutuskava, pakkudes patsientidele terviklikku abi.

Erinevad moodulid

Kõneravi.ee keskkonnas on erinevad mooduleid, mis on loodud afaasia, düsfaagia, düsartria ja muude seisunditega patsientide teraapia toetamiseks. Spetsiaalsed moodulid pakuvad kliinilistele spetsialistidele mitmesuguseid harjutusi ja teraapiamaterjale, et toetada patsientide ravieesmärke, tagades võimalikult tõhusa ja personaalse ravi.

Loo kergesti uusi harjutusi

Kõneravi.ee võimaldab spetsialistidel luua oma harjutusi, kasutades keskkonna pakutavaid malle ja meediavaramut. See võimaldab spetsialistidel kohandada harjutusi vastavalt patsiendi ainulaadsetele vajadustele ja eesmärkidele.

Innovatsioon kõneravis

Kõneravi.ee keskkond on spetsialistide jaoks loodud uuendus, mis pakub digitaliseeritud interaktiivseid harjutusi, kaugkonsultatsiooni võimalusi ja interdistsiplinaarset hooldust. Keskkond aitab spetsialistidel pakkuda oma patsientidele kõrgeima kvaliteediga kõne- ja keeletuge, olenemata asukohast, ning muuta teraapiaprotsessi järjepidevamaks ja sujuvamaks.