SpeakTX

Cenrādis

Mājas lietotājs

Bērns, vecāks, pacients, atbalsta persona

Speciālists

Logopēds, skolotājs