SpeakTX

Cenrādis

SpeakTX lietošanas noteikumi

Stājās spēkā no 26.10.2023

Lietošanas noteikumi un nosacījumi (Lietošanas noteikumi) attiecas uz SpeakTX platformas (Pakalpojuma) lietošanu un SpeakTX platformas operatora (Pakalpojumu sniedzēja) un lietotāju (Lietotāju) tiesībām un pienākumiem. Lietošanas noteikumi regulē piekļuvi Pakalpojumam, Pakalpojuma lietošanu, Pakalpojuma darbību un kvalitāti, un Lietotāju personas datu apstrādi.

1. Pakalpojums

1.1. Pakalpojuma definīcija

Pakalpojums ir piekļuves nodrošināšana SpeakTX digitālajai platformai logopēdijā. Pakalpojums ietver SpeakTX platformas uzdevumu izmantošanu, kā arī citu funkciju izmantošanu.

1.2. Pakalpojuma darbības sfēra

Pakalpojums atbalsta runas funkciju atjaunošanu un attīstību. Tas ir paredzēts konsekventai lietošanai logopēdijā, taču to var izmantot arī kā valodas apguves līdzekli.

1.3. Pakalpojuma būtība

Pakalpojumu var izmantot, lai bagātinātu runas terapiju vai valodas apguvi ar digitāliem rīkiem, vai sniegtu runas terapiju digitālā formā. Pakalpojums neietver slimību diagnostiku vai medicīniskās palīdzības sniegšanu.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs

Pakalpojuma sniedzējs ir SpeakTX OÜ.

2. Pakalpojuma lietotāji

2.1. Lietotājs

Lietotājs ir jebkura persona, kas izmanto Pakalpojumu. Lietotājs ir mājas lietotājs, speciālists vai mājas lietotāja atbalsta persona.

2.2. Mājas lietotājs

2.2.1. Mājas lietotājs ir persona, kas izmanto Pakalpojumu, lai attīstītu vai atjaunotu savas runas funkcijas.

2.2.2. Mājas lietotājs ir vai nu bērns (vismaz 3 gadus vecs), vai pieaugušais.

2.2.3. Mājas lietotājs ir mājas lietotājs (ar speciālistu) vai neatkarīgs mājas lietotājs (bez speciālista)

2.2.4. Mājas lietotājs ar speciālistu ir Mājas lietotājs, kurš izmanto Pakalpojumu Speciālista vadībā un uzraudzībā. Mājas lietotāja kontu ar Speciālistu izveido Speciālists.

2.2.5. Neatkarīgs mājas lietotājs ir mājas lietotājs, kurš izmanto pakalpojumu neatkarīgi, bez speciālista norādījumiem un uzraudzības.

2.3. Speciālists un organizācija

2.3.1. Speciālists ir logopēds, skolotājs, psihologs vai cits saistīts speciālists, kurš izmanto Pakalpojumu, lai sniegtu terapiju vienam vai vairākiem Mājas lietotājiem.

2.3.2. Organizācija (Organizācija) ir bērnudārzs, skola, veselības aprūpes iestāde, jebkāds atbalsta pakalpojumu centrs, bezpeļņas organizācija vai pašvaldība, ar kuras starpniecību Speciālists sniedz logopēdijas pakalpojumu. Organizācija ir speciālista(-u) lietotāja konta(-u) īpašnieks.

2.4. Mājas lietotāja atbalsta persona

Mājas lietotāja atbalsta persona (Atbalsta persona) ir Mājas lietotāja vecāks, ģimenes loceklis vai cita atbalsta persona (izņemot Speciālists), kas vada un palīdz Mājas lietotājam Pakalpojuma izmantošanā.

3. Piekļuve Pakalpojumam

3.1. Izcenojums

3.1.1. Pakalpojums Lietotājam ir par maksu.

3.1.2. Pakalpojuma sniedzējs abonēšanas cenas publicē SpeakTX vietnē.

3.1.3. Organizācijas abonements ietver to Mājas lietotāju kontus, kuriem terapiju nodrošina Speciālists.

3.1.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt Pakalpojuma cenu.

3.2. Pakalpojuma apmaksa

3.2.1. Lietotājs var veikt maksājumu, izmantojot bankas saiti.

3.2.2. Visi darījumi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiks veikti eiro.

3.2.3. Maksājumi tiek veikti ar Maksekeskus AS starpniecību. Maksājums tiek veikts ārpus SpeakTX platformas drošā vidē – maksājuma gadījumā ar bankas saiti attiecīgās bankas drošajā vidē un, maksājuma gadījumā ar kredītkarti, Maksekeskus AS drošajā vidē.

3.2.4. Pakalpojuma sniedzējam nav piekļuves klienta bankas un kredītkartes datiem. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad maksājamā summa tiek ieskaitīta Pakalpojuma sniedzēja kontā.

3.2.5. Pakalpojuma sniedzējs ir personas datu apstrādātājs un maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pārsūta Maksekeskus AS.

3.2.6. Pakalpojums un par to samaksātā summa nav atmaksājama.

3.3. Mājas lietotāja izmēģinājuma konts

3.3.1. Mājas lietotāja kontam tiks piemērots izmēģinājuma periods, kura laikā Mājas lietotājs un Atbalsta persona Pakalpojumu var izmantot bez maksas 7 dienas. Izmēģinājuma periods ļaus Mājas lietotājam un/vai Atbalsta personai pārbaudīt, vai Pakalpojums ir piemērots Mājas Lietotāja vajadzībām un vai Mājas Lietotāja ierīces ir piemērotas Pakalpojuma lietošanai.

3.3.2. Mājas lietotāja konta izmēģinājuma periods sākas ar konta izveidošanas brīdi un beidzas pēc 7 kalendārajām dienām. Pakalpojuma sniedzējs e-pastā informēs Mājas lietotāju vai Atbalsta personu par izmēģinājuma perioda beigām.

3.3.3. Izmēģinājuma perioda beigās mājas lietotājam visi uzdevumi būs par maksu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi SpeakTX platformai, mājas lietotājam vai atbalsta personai ir iespēja samaksāt par abonementu.

3.3.4. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atteikties pilnībā vai daļēji atmaksāt abonēšanas maksu.

3.3.5. Maksa par organizācijas kontu tiek iekasēta no pirmās dienas.

3.3.6. Pēc pieprasījuma Pakalpojuma sniedzējs piedāvā bezmaksas tiešsaistes apmācības, lai iepazīstinātu ar Pakalpojuma saturu.

3.4. Kontu izveide

3.4.1. Neatkarīgs mājas lietotājs var izveidot kontu SpeakTX tīmekļa vietnē. Lai izveidotu kontu, jāievada vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

3.4.2. Mājas lietotāja kontu ar speciālistu, izveido Speciālists. Lai izveidotu kontu, Speciālistam ir jāievada Mājas lietotāja vai Atbalsta personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

3.4.3. Pakalpojuma sniedzējs aktivizē Mājas lietotāja kontu pēc 3.4.1. un 3.4.2. punktā minēto darbību veikšanas. Mājas lietotājam vai atbalsta personai tiek nosūtīts e-pasts ar četru zīmju kodu, lai piekļūtu Pakalpojumam.

3.4.4. Speciālista kontu izveido Pakalpojumu sniedzējs. Lai izveidotu Speciālistu kontus, Organizācijai ir jānorāda Speciālistu vārdi un e-pasta adreses.

3.4.5. Pakalpojuma sniedzējs aktivizē Organizācijas kontu, saņemot samaksu par Pakalpojumu. Piekļuves informācija, tostarp parole, tiek nosūtīta speciālistam pa e-pastu.

3.4.6. Lai izveidotu kontu, Lietotājam un Organizācijai ir jāizmanto pareiza personīgā informācija un kontaktinformācija. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kavējumiem vai šķēršļiem Pakalpojuma aktivizēšanā, ja kavēšanos vai šķērsli izraisījusi neprecīza Lietotāja vai Organizācijas sniegtā informācija.

3.5. Kontu derīgums, derīguma termiņš un atjaunošana

3.5.1. Neatkarīgā mājas lietotāja konts ir derīgs līdz tā derīguma termiņa beigām, atkarībā no izvēlētā abonementa veida.

3.5.2. Pirms Neatkarīgā mājas lietotāja konta derīguma termiņa beigām, Pakalpojuma sniedzējs nosūta Mājas lietotājam vai Atbalsta personai e-pastu, informējot par konta derīguma termiņa beigām.

3.5.3. Lai atjaunotu kontu, Neatkarīgais mājas lietotājs vai atbalsta persona var izvēlēties un apmaksāt atbilstošo abonementu.

3.5.4. Organizācijai ir gada abonements, ja nav veikta cita vienošanās.

3.5.5. Speciālista izveidotie Mājas lietotāju konti ir derīgi līdz Organizācijas abonēšanas perioda beigām.

3.5.6 30 dienas pirms Organizācijas konta derīguma termiņa beigām, Pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu, informējot par abonēšanas perioda beigām un iespējamām cenu izmaiņām.

3.5.7. Organizācijas vēlme neturpināt abonementu ir jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam pa e-pastu vismaz 14 dienas pirms automātiskās abonementa atjaunošanas, pretējā gadījumā abonements tiks atjaunots automātiski.

3.6. Kontu izmantošana

3.6.1. Jebkurš Lietotājs ir atbildīgs par sava konta drošību. Mājas lietotājs un/vai atbalsta persona ir atbildīga par to, lai četru zīmju kods, kas izmantots, lai piekļūtu Pakalpojumam, būtu trešajām personām nepieejamā vietā. Speciālists ir atbildīgs par piekļūšanu parolēm Pakalpojuma un Mājas lietotāja kodiem, kas saistīti ar Speciālista kontu, glabāšanu trešajām personām nepieejamā vietā. Jebkurš Lietotājs ir atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai sekām, kas izriet no informācijas par viņa kontu izpaušanu trešajām personām.

3.6.2. Mājas lietotājam ir tiesības koplietot piekļuvi savam kontam ar Atbalsta personu, lai saņemtu palīdzību un norādījumus Pakalpojuma lietošanā.

3.6.3. Speciālists ir tiesīgs nosūtīt Mājas lietotāja konta piekļuves kodus Mājas lietotājam vai ar viņu saistītajai atbalsta personai.

3.6.4. Jebkuram Lietotājam ir aizliegts izmantot savu kontu, lai izvairītos no iegādes vai palīdzētu citiem izvairīties no maksas pakalpojuma abonementa iegādes. Aizliegtas ir šādas darbības:

a) jauna konta izveide, ko veicis neatkarīgais mājas lietotājs pēc izmēģinājuma perioda beigām, izmantojot īstu vai fiktīvu e-pasta adresi;

b) Speciālists izmanto Neatkarīgā Mājas Lietotāja kontu logopēdiskā pakalpojuma sniegšanai vai jebkuram citam mērķim, izņemot Pakalpojuma iepazīšanu izmēģinājuma periodā;

c) koplietojot ar citām personām piekļuvi Speciālista kontam.

4. Pakalpojuma izmantošana

4.1. Vispārīgie nosacījumi

4.1.1. Jebkurš Lietotājs var izmantot Pakalpojumu tikai tādā apjomā, mērķiem un veidā, kādam Pakalpojums ir izstrādāts un darīts pieejams Lietotājam vai kādam, kuram parasti tiek izmantoti tāda paša veida Pakalpojumi.

4.1.2. Jebkuram Lietotājam ir jāizmanto Pakalpojums saskaņā ar likumu un labu praksi. Jebkuram Lietotājam ir aizliegts izmantot Pakalpojumu, lai veiktu, palīdzētu, atbalstītu, kūdītu uz noziegumu vai jebkādu citu nelikumīgu darbību. Jebkuram Lietotājam ir aizliegts izmantot Pakalpojumu neatbilstošiem mērķiem un nepiemērotiem līdzekļiem.

4.1.3. Jebkuram Lietotājam ir jāizmanto Pakalpojums saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

4.1.4. Jebkuram lietotājam ir aizliegts izmantot Pakalpojumu, lai uzraudzītu tā pieejamību vai funkcionalitāti vai jebkādiem citiem konkurences mērķiem.

4.2. Uzdevumu un funkciju izmantošana

4.2.1. Jebkurš Lietotājs ir tiesīgs izmantot visus savā kontā pieejamos uzdevumus un funkcijas saskaņā ar šajā sadaļā noteiktajām procedūrām.

4.2.2. Mājas lietotājam ir tiesības veikt jebkurus uzdevumus, kuri atbilst tā vecumam un logopēdiskajām vajadzībām. Speciālistam ir tiesības ieteikt Mājas lietotājam jebkādus uzdevumus, kas atbilst lietotāja vecumam un logopēdiskajām vajadzībām.

4.2.3. Speciālista atbildība ir veikt Mājas lietotāja logopēdisko izvērtēšanu. Neatkarīgā mājas lietotāja (bez speciālista) logopēdisko vajadzību izvērtēšana ir atbalsta personas atbildība, ja mājas lietotājs ir nepilngadīgs vai rīcībnespējīgs, vai arī atbildīgs ir pats neatkarīgais mājas lietotājs, ja tas ir pieaugušais un rīcībspējīgs.

4.2.4. Neatkarīgajam mājas lietotājam ir aizliegts veikt uzdevumus, kuri ir paredzēti veikšanai Speciālista uzraudzībā. Atbalsta personai ir aizliegts atļaut Mājas lietotājam veikt uzdevumus, kuri ir paredzēti veikšanai Speciālista uzraudzībā. Uzdevumi, kuri ir paredzēti veikšanai tikai speciālista uzraudzībā, ir tikai tie, kas kā tādi ir atzīmēti uzdevumu platformā.

4.2.5. Jebkuram lietotājam ir pienākums izlasīt katra uzdevuma instrukcijas pirms uzdevuma veikšanas vai tā piešķiršanas Mājas lietotājam.

4.2.6. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādu Mājas lietotājam nodarīto kaitējumu, ja tas radies:

a) Mājas lietotājs ir veicis uzdevumus, kas neatbilst viņa logopēdiskajām vajadzībām;

b) Patstāvīgi veicot uzdevumus, kas paredzēti veikšanai tikai Speciālista uzraudzībā;

c) Veicot uzdevumus, kas neatbilst to instrukcijām.

4.2.7. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs, ja pēc Pakalpojuma izmantošanas Mājas lietotāja runas funkcijas neatjaunojas vai runas attīstība nenotiek. Tas ietver ilgstošu un regulāru Pakalpojuma lietošanu.

4.2.8. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par Speciālista sniegtās terapijas saturu, kvalitāti un sekām, kura tiek veikta Mājas lietotājam.

4.2.9 Organizācija ir atbildīga par jebkuru Speciālista saistību pārkāpumu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, kas izriet no Speciālista rīcības vai saistī’ba ar to.

4.3. Uzdevumu veidošana

4.3.1. Papildus esošo uzdevumu lietošanai, Speciālists ir tiesīgs izveidot jaunus vai modificēt jau esošos uzdevumus SpeakTX platformā ar Speciālistu saistītajiem Mājas lietotājiem.

4.3.2. Ja Speciālists izlemj veidot jaunus vai modificēt esošos uzdevumus, tā ir Speciālista atbildība nodrošināt profesionālu aprūpi un ņemt vērā Mājas lietotāja vajadzības.

4.3.3. Ja Speciālists izlemj veidot jaunus vai modificēt esošos uzdevumus, tā ir Speciālista atbildība rakstiski izskaidrot katra uzdevuma saturu, nepieciešamību, mērķi kā arī nodrošināt rakstiskas instrukcijas katram uzdevumam.

4.3.4. Lai izveidotu un/vai modificētu uzdevumus, Speciālists ir tiesīgs izmantot digitālos materiālus, tai skaitā audio failus, attēlus un video failus, kurus ir nodrošinājusi SpeakTX platforma. Speciālists uzdevumu veidošanā arī ir tiesīgs izmantot jebkurus teksta, attēlu vai audio failus, ja materiāls vei jebkura no materiāla sastāvdaļām nav aizsargātas ar trešo parsonu intelektuālo īpašumu tiesībām. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pretenzijām, kas izriet no Speciālista vingrinājumu izveides, pārkāpjot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.

4.3.5. Speciālistam ir aizliegts publiskot nepareizus, nepilnīgus, logopēdijai vai citādi nepiemērotus uzdevumus. Pie tam, Speciālistam ir aizliegts publiskot jebkādus Speciālista modificētus uzdevumus, kuriem ir identisks nosaukums oriģinālajiem uzdevumiem vai kuru saturs ir identisks oriģinālo uzdevumu saturam vismaz pusei no uzdevuma apjoma. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības dzēst šādus vingrinājumus no SpeakTX platformas bez Speciālista atļaujas.

4.3.6. Intelektuālā īpašuma tiesības par Speciālista izveidotajiem vai modificētajiem uzdevumiem pieder Speciālistam, ja Speciālists uzdevumu ir padarījis privātu (t.i. uzdevums ir pieejams tikai Speciālistam un Mājas lietotājam/-iem, kuri ir saistīti ar speciālistu). Ja Speciālists publisko sevis izveidotu vai modificētu uzdevumu, šī uzdevuma intelektuālā īpašuma tiesības automātiski pieder Pakalpojuma sniedzējam.

4.4. Informācijas apmaiņa

4.4.1. Jebkuram lietotājam ir tiesības saņemt informāciju no Pakalpojuma sniedzēja par pakalpojuma saturu un saņemt atbalstu Pakalpojuma lietošanā. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt jebkuram Lietotājam informāciju par Pakalpojuma saturu un sniegt atbalstu Pakalpojuma lietošanā pieņemamā  termiņā  pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

4.2.2. Speciālista pienākums ir vadīt un atbalstīt Mājas lietotāju un/vai Atbalsta personu Pakalpojuma lietošanā.

4.2.3. Dati par Mājas lietotāja Pakalpojuma lietošanu (ieskaitot uzdevumu veikšanu) pie pieejami Speciālistam, lai tas varētu plānot un uzraudzīt terapijas gaitu. Speciālistam ir aizliegts izpaust šos datus trešajām perosnām bez Mājas lietotāja un/vai Atbalsta personas piekrišanas.

4.2.4. Ja ir radies strīds starp Speciālistu un Mājas lietotāju un/vai Atbalsta personu par Pakalpojuma lietošanu, šis strīds jārisina starp abām pusēm. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pretenzijām pret jebkuru Lietotāju, kas izriet no Pakalpojuma lietošanas.

5. Pakalpojuma veiktspēja un kvalitāte

5.1. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu 24 stundas diennaktī. Pārtraukuma gadījumā Pakalpojuma sniedzējs veic pasākumus, lai atjaunotu Pakalpojumu pieņemamā laikā.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par traucējumiem, kurur ir radījusi nepārvarama vara.

5.3. Jebkurš lietotājs ir tiesīgs un tiek aicināts informēt Pakalpojuma sniedzēju par jebkādiem Pakalpojuma lietošanas traucējumiem un jebkurām kļūdām vai defektiem, kas atklāti Pakalpojuma lietošanas laikā.

5.4. Pātraukuma gadījumā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai atjaunotu Pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums informēt lietotājus, izmantojot SpeakTX mājaslapu, par jebkādiem traucējumiem, kas būtiski ietekmē piekļuvi pakalpojumam, trīs stundu laikā kopš traucējums ir konstatēts.

6. Personas datu apstrāde

6.1. Apstrādāti personas dati

6.1.1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus, kurus Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis no Lietotāja reģistrējoties un Pakalpojuma lietošanas laikā.

6.1.2. Apstrādātie personas dati ietver (sekojošie, bet ne vienīgie):

a) Vārds un uzvārds,

b) E-pasta adrese,

c) Bankas konta numurs,

d) Informācija, ko lietotājs par sevi ir ievadījis SpeakTX platformas profilā,

e) Dati, kas ievākti par Mājas lietotāja veiktajiem vingrinājumiem (laiks, ilgums, izpildes rezultāti u.c.),

f) Dati, kas saistīti ar Mājas lietotāja uzdevumu plānu.

6.2. Personas datu apstrādes mērķis

Pakalpojumu sniedzējs izmanto personas datus, lai sniegtu Lietotājiem pakalpojumu un to attīstītu.

6.3. Personas datu apstrādes drošība

6.3.1. Pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt personas datu apstrādes drošību, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nesankcionētu apstrādi, izpaušanu, trešo personu piekļuvi vai iznīcināšanu. Ņemot vērā to īstenošanas izmaksas, personas datu apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un mērķus, kā arī dažādo iespējamību un apmēru ar apstrādi saistītajiem riskiem cilvēku tiesībām un brīvībai, Pakalpojumu sniedzējam jāīsteno atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu drošību, tos apstrādājot.

6.3.2. Pakalpojumu sniedzējs slēdz personas datu aizsardzības un konfidencialitātes līgumus ar saviem darbiniekiem, apakšuzņēmējiem un citiem, kam ir piekļuve Lietotāja sniegtajiem personas datiem.

6.4. Lietotāja tiesības personas datu apstrādes procesā

Lietotājam ir visas tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem uz viņa personas datu apstrādi. Bez tiem, Lietotājam ir šādas tiesības:

a) tiesības jebkurā laikā jautāt Pakalpojumu sniedzējam, vai un kādus ar viņu saistītos personas datus Pakalpojumu sniedzējs glabā un apstrādā;

b) tiesības pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam precizēt vai labot savus personas datus, ja tie ir nepietiekami, nepilnīgi vai nepareizi;

c) tiesības iebilst pret Pakalpojumu sniedzēja veikto viņa personas datu apstrādi;

d) tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu;

e) tiesības pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam ierobežot personas datu apstrādi, kad Pakalpojuma sniedzējam personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem vai kad tas ir iebildis pret personas datu apstrādi;

f) tiesības iesniegt prasību vai sūdzību Datu aizsardzības aģentūrā vai tiesā, ja Lietotājs uzskata, ka personas datu apstrādē ir pārkāptas viņa tiesības.

7. Lietošanas noteikumu spēkā esamība un maiņa

7.1. Lietošanas noteikumu spēkā esamība un grozījumi

7.1.1. Lietošanas noteikumos noteiktās tiesības un pienākumi stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs ir izveidojis kontu SpeakTX platformā. Lietotājs, kurš izmanto Pakalpojumu, piekrīt lietošanas noteikumiem.

7.1.2. Ja kāds no Lietošanas noteikumu punktiem ir nederīgs pretlikumības dēļ, pārējo Lietošanas noteikumu pantu spēkā esamība netiek ietekmēta.

7.2. Lietošanas noteikumu maiņa

7.2.1 Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji grozīt Lietošanas noteikumus, izmainītos Lietošanas noteikumus ievietojot SpeakTX mājaslapā.

7.2.2. Tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis atjaunotajiem Lietošanas noteikumiem, ja viņš turpina lietot Pakalpojumu pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas un paziņošanas Lietotājam.

7.2.3. Lietotājam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma, ja viņš nepiekrīt atjaunotajiem Lietošanas noteikumiem.

8. Lietošanas noteikumu pārkāpums un strīdu izšķiršana

8.1. Lietošanas noteikumu pārkāpums

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst Lietotāja kontu, ja Lietotājs neievēro Lietošanas noteikumos noteikto kārtību. Lietotājam ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma abonēšanu, ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro Lietošanas noteikumos noteiktās procedūras.

8.2. Piemērotie tiesību akti

Uz tiesiskajām attiecībām starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju, kas izriet no Pakalpojuma izmantošanas, attiecas Igaunijas Republikas tiesību akti.

8.3. Strīdu risināšana

Pakalpojuma sniedzējam un Lietotājam jācenšas atrisināt jebkuru strīdu, domstarpību vai pretenziju, kas rodas no Pakalpojuma izmantošanas vai saistībā ar to, godprātīgās pārrunās. Ja izlīgums netiek panākts, strīdi tiek risināti Harju apriņķa tiesā Tallinā, Igaunijā.