SpeakTX

Pradžia

Pagrindinis vartotojas

Vaikas, tėvai, pacientas, pagalbą teikiantis asmuo

Specialistas

Logopedas, mokytojas