SpeakTX

Cenrādis

audiologopēds

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas (balss veidošanas) un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādu etioloģiju (izcelsmes) izraisīti runas, valodas (mutvārdu un rakstu valodas), balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Kas ir audiologopēdija?

Audiologopēdija ir zinātne par komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi. 

Audiologopēds veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādas izcelsmes izraisīti runas, valodas, balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Ko dara audiologopēds?

Audiologopēds veic valodas izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, rehabilitāciju personām ar dzirdes un redzes traucējumiem, orāli-faringeālās funkcijas traucējumiem, artikulācijas, runas tempa/ritma, balss traucējumiem, kā arī afāzijas un citiem neiroloģiskas izcelsmes runas traucējumiem.  Audiologopēds veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē un rūpējas par savu profesionālo izaugsmi izvēlētajā darbības jomā. Atkarībā no izvēlētās darbības jomas, audiologopēds apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas, rehabilitācijas, adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un sniedz visus audiologopēda pakalpojumus, ievērojot profesionālo ētiku un ņemot vērā ārsta norādījumus par pacienta vispārējo veselības stāvokli. 

Audiologopēda darbības profesionālais standards un profesijas apraksts

Latvijas Audiologopēdu asociācija apvieno audiologopēdus Latvijā. Asociācijas mērķi ir, piemēram, veicināt audiologopēdijas nozares attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā, veicināt audiologopēda profesijas attīstību Latvijā, rūpēties par savu biedru profesionālo izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu. 

Kad nepieciešama audiologopēda palīdzība?

Audiologopēda palīdzība var būt nepieciešama pacientiem dažādos vecumos, piemēram, audiologopēds var palīdzēt bērniem ar dažādiem runas un valodas traucējumiem, skolēniem ar grūtībām lasītprasmes vai rakstītprasmes apguvē, kā arī pieaugušajiem, ar, piemēram, iegūtiem runas, valodas traucējumiem dažādu saslimšanu vai traumu rezultātā.

Audiologopēdi strādā ar pacientiem dažādos vecumos - gan ar bērniem un pusaudžiem, gan ar pieaugušajiem.

Audiologopēdu veidoti vingrinājumi

Dažāda veida materiāli un uzdevumi ir daļa no audiologopēdu ikdienas darba – gan darbā ar bērniem, gan pieaugušajiem.  Tradicionāli audiologopēdi šos vingrinājumus klientiem piedāvā drukātā veidā, bet, pateicoties mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un digitalizācijai gan izglītībā, gan veselības aprūpē, tagad arī audiologopēdiem ir iespēja izmantot un veidot digitālus vingrinājumus.

Visus vingrinājumus SpeakTX platformā ir veidojuši pieredzējuši audiologopēdi – Eva Balode un Kima Kāne. 

SpeakTX platformā speciālistiem ir ne tikai iespēja izmantot jau esošus uzdevumus, bet arī izveidot vingirnājumus, balstoties uz savu klientu nepieciešamībām.

Dažāda veida materiāli un uzdevumi ir daļa no audiologopēdu ikdienas darba.

Noslēgumā

Audiologopēdi savā darbā palīdz pacientiem ar dažāda veida traucējumiem un grūtībām, lai nodrošināu cilvēku spēju komunicēt un pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Tas savukārt palīdz vairot cilvēku pašapziņu un uzlabot vispārējo dzīves kvalitāti.

SpeakTX mērķis ir piedāvāt audiologopēdiem un logopēdiem augstas kvalitātes mācību materiālus, lai vienkāršotu, dažādotu un ietaupītu speciālistu laiku ikdienas darbā. Turklāt aizraujošu digitālo vingrinājumu klātbūtne palīdz paaugstināt bērnu un pieaugušo pacientu motivāciju, veicinot vingrinājumu veikšanas konsekvenci un regularitāti.

Visi SpeakTX materiāli ir pieejami ikvienam – lietotājam ir iespēja izvēlēties vecumam un problēmai atbilstošus vingrinājumus un veikt tos sev piemērotā laikā un vietā!

Izveidojiet bezmaksas 7 dienu izmēģinājuma kontu šeit, lai iepazītos ar vingrinājumiem!

Avoti