SpeakTX

Cenrādis

Logopēds

Logopēds ir speciālists, kas veic logopēdisko darbu ar personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādas patoģenēzes runas, valodas, komunikācijas vai orofaringeālās funkcijas traucējumi. Veic runas, valodas, komunikācijas un orofaringeālās funkcijas novērtēšanu un traucējumu logopēdisko noteikšanu.

Logopēds ir speciālists, kurš novērtē, attīsta un uzlabo runas un valodas prasmes.
Logopēds ir speciālists, kurš novērtē, attīsta un uzlabo runas un valodas prasmes.

Kas ir logopēdija?

Logopēdija ir zinātne par runas, valodas, komunikācijas un orofaringeālās (mutes un rīkles) funkcijas traucējumu atklāšanu, diagnostiku, novēršanu un profilaksi. Skolotāja-logopēda amata apraksts norāda, ka speciālisti veic gan koriģējoši attīstošo darbību, gan metodisko un konsultatīvo darbu.

Ko dara logopēds?

Logopēda profesijas standarts norāda, ka logopēds veic logopēdiskā darba plānošanu, veic runas, valodas, komunikācijas un orofaringeālās funkcijas novērtēšanu un traucējumu logopēdisko noteikšanu, īsteno logopēdisko korekciju, sadarbojas ar citiem izglītības, veselības vai sociālās aprūpes jomas speciālistiem, iesaistās institūcijas un logopēdijas jomas attīstībā.

Logopēda darbības profesionālais standards un profesijas apiarists

Latvijas Logopēdu asociācija apvieno logopēdus Latvijā. Asociācijas mērķi ir, piemēram, pārstāvēt logopēdu profesiju Latvijā, Eiropā un pasaulē, piedalīties logopēdu akadēmisko un profesionālo augstākās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas pilnveides tālākizglītības programmu izstrādē, saskaņošanā un realizēšanā, veicināt logopēdijas zinātnes attīstību.

Kad nepieciešama logopēda palīdzība?

Logopēda palīdzība var būt nepieciešama cilvēkiem jebkurā vecumā, kuriem ir diagnosticēti dažādas izcelsmes runas, valodas, komunikācijas un orofaringeālās funkcijas traucējumi.

Logopēda palīdzība var būt nepieciešama cilvēkiem jebkurā vecumā, kuriem ir diagnosticēti dažādas izcelsmes runas, valodas, komunikācijas un orofaringeālās funkcijas traucējumi.
Logopēda palīdzība var būt nepieciešama cilvēkiem jebkurā vecumā, kuriem ir diagnosticēti dažādas izcelsmes runas, valodas, komunikācijas un orofaringeālās funkcijas traucējumi.

Speciālistu veidoti logopēdiskie vingrinājumi

Tā kā runas un valodas attīstībā liela nozīme ir logopēdiskajiem vingrinājumiem, dažādi logopēdiskie vingrinājumi ir daļa no logopēdu ikdienas darba. Tradicionāli logopēdi šos vingrinājumus klientiem piedāvā drukātā veidā. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un digitalizācijai gan izglītībā, gan veselības aprūpē, tagad arī logopēdiem ir iespēja izmantot un veidot digitālus logopēdijas vingrinājumus.

Visus vingrinājumus SpeakTX platformā ir veidojuši pieredzējuši speciālisti – Eva Balode un Kima Kāne. SpeakTX platformā speciālistiem ir ne tikai iespēja izmantot jau esošus uzdevumus, bet arī izveidot vingrinājumus, balstoties uz savu klientu nepieciešamībām.

Logopēds iesaka uzdevumus, kurus ir iespējams veikt mājas apstākļos
Logopēds iesaka uzdevumus, kurus ir iespējams veikt mājas apstākļos.

Noslēgumā

Logopēdija aptver plašu traucējumu un izaicinājumu spektru un logopēda darbs ir svarīgs, jo palīdz nodrošināt cilvēku spēju sazināties un piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Logopēdija palīdz cilvēkiem izteikt savas domas un jūtas un uzlabot pašizpausmes prasmes. Tas savukārt palīdz vairot pašapziņu un uzlabot cilvēku vispārējo dzīves kvalitāti.

SpeakTX mērķis ir piedāvāt logopēdiem augstas kvalitātes mācību materiālus, lai vienkāršotu, dažādotu un ietaupītu speciālistu laiku ikdienas darbā. Turklāt aizraujošu digitālo vingrinājumu klātbūtne palīdz paaugstināt bērnu un pieaugušo pacientu motivāciju, veicinot vingrinājumu veikšanas konsekvenci un regularitāti.

Visi SpeakTX materiāli ir ikvienam pieejami. Lietotājam ir iespēja izvēlēties vecumam un problēmai atbilstošus vingrinājumus un veikt tos sev piemērotā laikā un vietā!

Izveidojiet bezmaksas 7 dienu izmēģinājuma kontu šeit, lai iepazītos ar vingrinājumiem!