SpeakTX

Kaina

Ugdymo
profesionalams

Logopedijos transformavimas ugdyme

Ugdymo
profesionalams

Logopedijos transformavimas ugdyme

Įtraukiančios užduotys

SpeakTX siūlo platų, įtraukiančių ir motyvuojančių interaktyvių užduočių pasirinkimą. Todėl logopedinė pagalba vaikams tampa malonia mokymosi patirtimi leidžiančia pasiekti geriausių rezultatų.

Pritaikymas pagal poreikius

Specialistai turi galimybę parengti asmeninius planus, sukurti naujas užduotis pagal kiekvieno vaiko individualius poreikius ir tokiu būdu siekti maksimalių kalbos ugdymo rezultatų.

Vaizdo skambučiai

SpeakTX suteikia galimybę logopedams ir mokytojams nuotoliniu būdu susisiekti su tais, kuriems reikia logopedo pagalbos. Nuotolinės konsultacijos neatsiejamos nuo lanksčios ir prieinamos logopedinės pagalbos nepaisant lokacijos.

Bendradarbiavimas

SpeakTX aplinka sujungia specialistus į vieną komandą tam, kad vaikams būtų galima teikti visapusišką tarpdisciplininę pagalbą atsižvelgiant į jų kalbinių gebėjimų ugdymo poreikius.

Interaktyvios ir patrauklios užduotys

SpeakTX siūlo platų užduočių spektrą skirtingų gebėjimų asmenims. Užduočių dizainas yra gerai apgalvotas ir įtraukiantis, užtikrinantis, kad besimokantieji logopedinėse pratybose būtų entuziastingi ir motyvuoti. Į savo darbo praktiką įtraukdami skaitmenines priemones, logopedai ir mokytojai gali sukurti dinamišką, progresyvų ir teigiamą požiūrį į logopedinę pagalbą formuojančią, mokymosi aplinką.

Internetinės pamokos

Šiandieniniame sparčiai besivystančiame pasaulyje labai svarbu, kad specialistai (logopedai, pedagogai ir kt.) galėtų lanksčiai susisiekti su asmenimis, kuriems reikia logopedinės pagalbos, nuotoliniu būdu. SpeakTX vaizdo konsultacijų įrankis leidžia logopedams ir mokytojams teikti konsultacijas internetu. Todėl logopedinė pagalba tampa prieinamesnė ir nepriklauso nuo gyvenamosios vietos. Ši funkcija užtikrina, kad asmenys gautų jiems taip reikalingą logopedinę pagalbą, nesvarbu, kur jie bebūtų ir kokios būtų jų aplinkybės.

Bendradarbiavimas

Logopedų, mokytojų ir kitų ugdymo specialistų bendradarbiavimas labai svarbus teikiant visapusišką pagalbą tiems, kurie turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. SpeakTX skatina tarpdisciplininį bendradarbiavimą, nes skirtingi specialistai gali turėti prieigą prie besimokančiojo paskyros. Bendradarbiavimu grįstas požiūris neatsiejamas nuo visapusiškos, individualius asmens kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos poreikius atliepiančios, logopedinės pagalbos.

Tiksliniai moduliai konkretiems poreikiams

Integruokite SpeakTX į savo mokymosi aplinką ir naudokitės užduotimis, kurios pritaikytos įvairiems kalbos ugdymo ar prarastos kalbos atkūrimo atvejams. SpeakTX galima rasti užduočių, kurios skirtos mokytis lietuvių kalbos, skatinti vaikų kalbos raidą arba įveikti specifinius iššūkius, kurių žmonės patiria dėl disleksijos, mikčiojimo ir kt. sutrikimų. Įtraukiančios ir įvairios SpeakTX užduotys skirtos tobulinti gramatikos, rašymo ir skaitymo gebėjimus. Ši logopedinės pagalbos platforma traktuotina kaip puikus įrankis leidžiantis patirti sėkmę, puoselėjantis meilę mokymui(si) ir padedantis atskleisti visą kalbinių gebėjimų potencialą.

Lengvai kurkite pasirinktas užduotis

SpeakTX leidžia logopedams ir mokytojams sudaryti logopedinės pagalbos planus, pasirenkant iš šimtų galimų užduočių. Taip pat, SpeakTX siūlo daugybę šablonų ir medijos failų, leidžiančių profesionalams lengvai kurti užduotis. Didelė įvairovė užtikrina, kad logopedinė pagalba būtų pritaikyta prie kiekvieno besimokančiojo individualių poreikių, tokiu būdu maksimaliai padidinant teikiamos pagalbos efektyvumą.

Naujas logopedinės pagalbos lygis

SpeakTX yra vertinga priemonė logopedams ir mokytojams, dirbantiems švietimo įstaigose, siūlanti visapusišką kalbinių gebėjimų ugdymo įrankį. Įtraukiančios užduotys, nuotolinės konsultacijos, individualizuotas turinys ir įrankiai, sustiprinantys bendradarbiavimą, padeda specialistams teikti aukšto lygio pagalbą įveikiant arba sušvelninant kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Pasinaudokite ateities sprendimais logopedinės pagalbos teikimo srityje naudodami SpeakTX ir pažiūrėkite, kokį transformuojantį, teigiamą poveikį tai gali turėti jūsų mokinių bendravimo įgūdžiams ir pasitikėjimui.