SpeakTX

Kaina

Sveikatos
priežiūros
specialistams

Inovatyvi logopedinė pagalba

Sveikatos
priežiūros specialistams

Inovatyvi logopedinė pagalba

Skaitmeninės užduotys

SpeakTX suskaitmenintos, interaktyvios logopedinės užduotys pacientus įtraukia ir motyvuoja.

Pritaikymas

Lengvai pritaikykite logopedinės pagalbos planus ir kurkite personalizuotas užduotis, atitinkančias kiekvieno paciento unikalius poreikius ir tikslus.

Telemedicinos ir logopedinės telepraktikos galimybės

Pasinaudokite nuotolinės medicinos pranašumais su SpeakTX internetinių konsultacijų moduliu, sudarydami palankesnes specialistų pasiekiamumo galimybes ir teikite aukštos kokybės pagalbą pacientams net ir atokiausiose vietose.

Tarpdisciplininė priežiūra

Su SpeakTX užtikrinsite tarpdisciplininę priežiūrą ir bendradarbiavimą, nes kelių specialistų prijungimas prie paciento paskyros leidžia teikti visapusišką, darnią ir veiksmingą pagalbą.

Logopedinių užduočių skaitmeninimas

SpeakTX logopedinę pagalbą „nukelia” į skaitmeninį amžių su interaktyviomis, internetinėmis, pacientus įtraukiančiomis ir motyvuojančiomis užduotimis. Specialistai gali lengvai sukurti individualius logopedinės pagalbos planus kiekvienam pacientui, pasirinkdami iš šimtų užduočių, ir platformoje stebėti individualią pažangą. Perėjimas prie skaitmeninės medžiagos leidžia specialistams dirbti su daugiau pacientų ir sutelkti dėmesį į tas sritis, kurių tobulinimui būtina profesionalų intervencija.

Telemedicinos sprendimai

SpeakTX nuotolinių konsultacijų modulis užtikrina didesnį specialistų pasiekiamumą, todėl galima susisiekti su pacientais, kurie gyvena mažesnėse ir/ar atokesnėse vietovėse. Teikdami nuotolines konsultacijas, specialistai gali įvertinti pacientų poreikius, sudaryti logopedinės pagalbos planus, stebėti progresą, sudarant galimybes pacientams neatvykti į medicinos įstaigą. Telepraktika didina logopedinės pagalbos prieinamumą, pacientams laiku suteikiama pagalba, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena.

Tarpdisciplininė priežiūra

SpeakTX skatina bendradarbiavimą ir tarpdisciplininę priežiūrą, nes leidžiama specialistams prijungti kitus specialistus prie konkrečios paciento paskyros. Pacientams užtikrinama visapusiška tarpdisciplininė pagalba bendradarbiaujant logopedijos, kineziterapijos ir ergoterapijos sričių specialistams. SpeakTX platformoje specialistai gali dirbti kartu, stebėti paciento pažangą, prireikus koreguoti planus ir užtikrinti geriausią priežiūrą savo pacientams.

Tiksliniai moduliai skirtingiems sutrikimams

SpeakTX siūlo specializuotus modulius, kurie skirti įveikti ar sušvelninti afaziją, disfagiją, dizartriją ir kt. sutrikimus. Šie tiksliniai moduliai leidžia specialistams naudotis įvairiomis užduotimis ir kita medžiaga, kuri naudinga užtikrinant veiksmingiausią ir personalizuotą pagalbą pacientams.

Lengvai kurkite užduotis

SpeakTX leidžia specialistams patiems kurti užduotis naudojantis platformoje pateiktais šablonais ir medija. Ši funkcija leidžia specialistams pritaikyti logopedines užduotis ir/ ar kitą medžiagą pagal savo pacientų unikalius poreikius ir lūkesčius.

Perversmą sukelianti logopedija

SpeakTX yra novatoriškas, logopedinės pagalbos ir telemedicinos pobūdį keičiantis sprendimas klinikiniams logopedams ir kt. medicinos įstaigose dirbantiems specialistams. SpeakTX skaitmeninės, interaktyvios užduotys, nuotolinio konsultavimo galimybės didina logopedinės pagalbos prieinamumą, leidžia profesionalams teikti aukščiausios kokybės kalbinių gebėjimų atkūrimo ar tobulinimo paslaugas, nepaisant vietos ar aplinkybių. Dėl savo novatoriškų savybių ir bendradarbiavimu grįsto požiūrio SpeakTX yra labai svarbi logopedijos ir telepraktikos dalis.