SpeakTX

Kaina

Vaikams

Logopedinė pagalba teikiama
smagiu ir įtraukiančiu būdu

Vaikams

Logopedinė pagalba teikiama smagiu ir įtraukiančiu būdu.

Interaktyvios užduotys

SpeakTX rasite platų interaktyvių užduočių rinkinį. Užduotys suskirstytos pagal amžių.

Pasitikėjimo savimi ugdymas

Teikiant logopedinę pagalbą SpeakTX platformoje ugdomi ne tik kalbiniai gebėjimai, bet ir pasitikėjimas savimi. Stebėkite, kaip vaikai tobulėja ir yra pasirengę ryžtingai pažinti pasaulį.

Individualizuotas mokymas(is)

Kruopščiai parengti logopedinės pagalbos planai padeda užtikrinti veiksmingiausią ir tikslingiausią pagalbą.

Komandinis
darbas

SpeakTX išskirtinis dėmesys skiriamas komandiniam darbui, kai profesionalai ir šeimos nariai bendradarbiauja, kad suteiktų geriausią įmanomą pagalbą ugdant jūsų vaiko kalbą.

Interaktyvios užduotys pagal amžių

SpeakTX rasite platų interaktyvių užduočių rinkinį. Užduotys diferencijuojamos pagal amžių, tokiu būdu užtikrinamas vaikų įsitraukimas ir patiriami iššūkiai atitinkantys vaiko gebėjimus. Šios užduotys apima įvairias kalbos sritis: žodyną, gramatiką, tarimą, skaitymą ir rašymą, todėl galima užtikrinti visapusišką vaikų kalbinių gebėjimų tobulinimą.

Smagi ir įtraukianti patirtis​

SpeakTX sužavi mažus ir jaunus besimokančiuosius savo interaktyviu internetiniu formatu ir yra puiki alternatyva tradicinėms, ant popieriaus lapo atspausdintoms užduotims. Vaikams patinka dinamiškas paspaudimų, paslinkimo ir įvairių užduočių elementų tyrinėjimo pobūdis, todėl mokymasis yra motyvuojantis ir įtraukiantis. SpeakTX skaitmeninis pobūdis įkvėpia ir palaiko vaikų motyvaciją mokytis.

Pasitikėjimas ir socialinis vystymasis

SpeakTX užduotys sukurtos taip, kad vaikai patirtų sėkmę, o tai neatsiejama nuo jų socialinio vystymosi, didesnio pasitikėjimo savimi. Pasitikėjimu savimi grindžiamas vaiko dalyvavimas pokalbiuose, grupinėje veikloje, drąsa susirasti naujų draugų nesijaučiant prastai dėl kalbėjimo ar kalbos sunkumų.

Personalizuotu požiūriu grįsta logopedinė pagalba

SpeakTX grįsta personalizuotu požiūriu į logopedinę pagalbą. Personalizuotas požiūris reiškia, kad atsižvelgiama į kiekvieno vaiko unikalius poreikius ir tikslus. Tai padeda užtikrinti, kad vaikai gautų kuo tikslingesnę ir veiksmingesnę logopedinę pagalbą, padidinant jų galimybes įveikti kalbos ir kalbėjimo iššūkius.

Bendradarbiavimas su specialistais ir šeima

SpeakTX neatsiejama nuo logopedų, kitų specialistų ir šeimos narių bendradarbiavimo, kuriant pagalbos tinklą vaikui. Šis bendradarbiavimu grįstas požiūris leidžia specialistams ir šeimos nariams stebėti vaiko pažangą, padrąsinti vaiką kai to reikia, ir kartu siekti geriausių rezultatų. Kai į procesą įtraukiami artimi šeimos nariai, vaikai jaučiasi motyvuoti ir palaikomi visuose logopedinės pagalbos etapuose.

Bendravimo skatinimas

SpeakTX yra veiksmingas ir įtraukiantis įrankis vaikams, siekiant tobulinti jų kalbinius gebėjimus, nesvarbu, ar jiems reikia logopedinės pagalbos siekiant skatinti jų kalbos raidą, ar tuo atveju kai nustatyti kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimai. Interaktyvios užduotys, smagi ir įtraukianti patirtis, orientacija į pasitikėjimą ir socialinį vystymąsi, neatsiejama nuo SpeakTX visapusiškos pagalbos įvairaus amžiaus ir skirtingų kalbinių gebėjimų vaikams. Skatinant specialistų, šeimos narių ir vaiko bendradarbiavimą SpeakTX sudaro sėkmingos vaikų kalbos raidos ir/ar kalbinių gebėjimų ugdymo prielaidas, taip pat įgalina vaikus bendrauti lengvai ir užtikrintai.